BæredygtighedBiogasRådgivning

GreenLab Skive Biogas sætter nye standarder for produktion af biogas

Biogasanlægget fremstår i dag, hvor det er fuldt færdiggjort, som et godt eksempel på, hvor langt udviklingen inden for biogasbranchen er nået.

Hvem

GreenLab Skive Biogas

Hvad

Bygherrerådgivning, herunder tilsyn, kontakt til entreprenører, design af anlæg, opbygning af tekniske systemer såsom proces- og rørsystemer, myndighedsbehandling

Hvor

Skive, Danmark

Hvornår

2019-2021

Konventionel og økologisk linje

Anlægget har som det første, blandt de større danske biogasanlæg, etableret både en konventionel og en økologisk linje. De to linjer er holdt adskilt hele vejen i processen fra gylle til biogas. Det eneste, der er fælles, er gassystemet.

GreenLab Skive Biogas er godkendt til at behandle op til 500.000 ton biomasse pr. år bestående af husdyrgødning samt forskellige restprodukter fra industri og landbrug. På anlægget har der været et stort fokus på, at disse restprodukter, i så stor udstrækning som muligt, skal stamme fra lokalområdet, og anlæggets modtage- og behandlingsudstyr er optimeret ud fra denne grundtanke. Det betyder blandt andet, at der i højere grad behandles dybstrøelse og frøgræs fra lokale landmænd end glycerin og gærfløde fra industrivirksomheder beliggende langt uden for lokalområdet – i nogle tilfælde endda fra udenlandske fabrikker.

Opgraderet biogas til naturgasnettet

Den producerede biogas bliver opgraderet og tilført naturgasnettet, og den kan dermed udnyttes hos alle forbrugere, der er tilsluttet naturgasnettet. Dermed bidrager GreenLab Skive Biogas til at reducere forbruget af fossilt brændsel. 

Den afgassede gylle sendes retur til de 69 omkringliggende landbrug, som forsyner anlægget med husdyrgødning. Den afgassede gylle afgiver ikke metan, lugter mindre og fungerer mere effektivt som gødning end gylle, der ikke har været en tur omkring biogasanlægget. Det skyldes, at den nu også indeholder næringsstoffer fra de restprodukter, der også behandles på biogasanlægget. 

Den første opgraderede biogas fra anlægget flød ud på naturgasnettet den 11. december 2019.

Lokal forankring

Energiselskabet E.ON ejer 50 % af GreenLab Skive Biogas, mens de resterende 50 % ejes af en gruppe lokale landmænd og virksomheder. På den måde sikrer man en stærk lokal forankring omkring anlæggets etablering og drift. Biogasanlægget lejer sig ind i erhvervspark GreenLab Skive, hvor der sker fuldskalaudvikling og tests af fremtidens energiformer, grøn omstilling og innovative løsninger på energiområdet.

Envidans rolle i projektet

Som bygherrerådgiver har Envidan stået for tilsyn, kontakt til entreprenører, design af anlægget, opbygning af de tekniske systemer såsom proces- og rørsystemerne samt varetaget en del af myndighedsarbejdet.

Kontakt mig
for mere info

Carl Hvid Stephansen

Senioringeniør

+45 50 50 22 07

cst@envidan.dk

Del på de sociale medier