Biogas

Når det gælder biogas, er vi eksperter indenfor:

Vi er altid opdaterede på den nyeste viden omkring biogas, og vores dygtige ingeniører og planlæggere deltager i forundersøgelser, procesrådgivning, myndighedsbehandling, udbudsmaterialer og tilsyn – alt sammen som uvildige rådgivere uden påvirkning af politiske dagsordener. Vi kan byde ind med vores ekspertise i hele processen – fra de første vurderinger af grundlaget for et biogasanlæg til projektgennemførelsen med bygherreudbud, projektstyring og tilsyn.

Vores procesingeniører er eksperter i at udvikle og optimere biogasprocesser. Vi finder besparelser og forbedringer ved at analysere og vurdere på forhold som fx procestemperaturer og opholdstider, anlægsdesign og komponentbestykning samt vurdering af anlæggets biomassegrundlag.

Og vi gennemgår biomasseinputtet til biogasreaktorerne og den afgassede biomasse med det formål at optimere gasproduktionen i forhold til følgende parametre: den biomasse, der kan fremskaffes, anlæggets godkendelser og muligheden for at fordele biomassen, når det har været gennem biogasanlægget.

Få ekspertrådgivning om biogas

Biogasområdet har været på Envidans radar i mange år – og med god grund. Det danske gasforbrug forventes i 2030 at bestå af omtrent 70 % biogas mod 30 % naturgas, og det vil gøre gasforbruget i Danmark til Europas grønneste. Vores biogaseksperter har indgående erfaring med biogasanlæg og har leveret ekspertrådgivning omkring biogasproduktion på et væld af danske projekter, fx Ribe Biogas, Greenlab Skive Biogas og Horsens Bioenergi.

Ribe Biogas

Skal I renovere eller opføre nyt biogasanlæg?

De danske myndigheder stiller krav om forskellige redegørelser og detailplaner, når man skal renovere og udbygge eller opføre et nyt biogasanlæg. Vi har styr på, hvilke dokumenter der kræves og hjælper med at udarbejde eller opdatere:

  • VVM-undersøgelser
  • Miljøgodkendelser
  • Lokalplaner
  • Landzonetilladelser
  • Byggetilladelser
  • Risikovurdering og kortlægning
  • Godkendelse som risikovirksomhed og udarbejdelse af sikkerhedsdokument
  • Brandstrategi, beredskabsplan, ATEX-zoneplan og ATEX-APV
  • Veterinære egenkontrolprogrammer

Kontakt mig
for mere info

Carl Hvid Stephansen

Senioringeniør

+45 50 50 22 07

cst@envidan.dk