Biogas

När det gäller biogas är vi experter på:

Vi håller oss uppdaterade med den senaste kunskapen om biogas och kan bidra med kunskap i allt från tidiga skeden från bedömning av förutsättningarna för en biogasanläggning till projektgenomförande. Vi genomför även förstudier och hjälper till med rådgivning och övervakning av processen på anläggningar som är i drift.

Våra processingenjörer är experter på att utveckla och optimera biogasprocesser. Vi hittar besparingar och förbättringar genom att analysera och bedöma faktorer som processtemperaturer och uppehållstider, anläggningens utformning och komponentbestyckning samt genom att bedöma anläggningens substratsammansättning.

Genom att optimera biogasproduktionen kan anläggningens energi- och klimatbalans förbättras. Vi genomför förstudier för att optimera klimatbalansen ytterligare genom att identifiera och ta fram handlingsplaner för att även minimera negativ klimatpåverkan från biogasproduktion och slamhantering.

Få expertråd om biogas

Biogas har varit på Envidans radar i många år – och det med goda skäl. Den svenska biogasproduktionen förväntas öka kommande år – en utveckling som redan skett i Danmark. Både den svenska och danska gasförbrukningen år 2030 förväntas bestå av cirka 70 % biogas jämfört med 30 % naturgas. Våra biogasexperter i Danmark har varit involverade i den stora utbyggnaden av biogasproduktion i Danmark och har djupgående erfarenhet av biogasanläggningar och har gett expertråd om biogasproduktion i många danska projekt såsom Ribe Biogas, Greenlab Skive Biogas och Horsens Bioenergi.

Ribe Biogas

Ska du renovera eller bygga en ny biogasanläggning?

Myndighetskrav kräver olika rapporter och detaljerade planer vid renovering, utbyggnad eller byggande av en ny biogasanläggning. Vi vet vilka dokument som krävs och hjälper till att förbereda eller uppdatera dem.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Christopher Gruvberger

Business Director Water Treatment

+46 761 34 24 38

cgr@envidan.se