Solmax Geotube®

Til afvanding, oprensning og kystsikring

Brug teknologien til at fjerne slam fra renseanlæg, fiskedambrug eller produktioner

Udfordringer med slam fra renseanlæg, fiskedambrug eller produktioner, behov for oprensning af søer og havne eller sikring af kystlinjer – både som kommune, industri eller entreprenør kan du få behov for enkelt og miljøvenligt at afvande, oprense eller kystsikre. Dette gøres med Solmax Geotube®.

Envidan tilbyder, som den eneste forhandler i Danmark, den originale Solmax Geotube®.

Solmax Geotube® teknologien er gennemprøvet med mange referencer i Danmark, og kan med fordel anvendes til afvanding af slam fra renseanlæg eller til oprensning af søer og havnebassiner. Derudover er Solmax Geotube® en holdbar og gennemprøvet løsning til kystlinje- og havbeskyttelse.

Afvanding og oprensning

Brug Solmax GeoTubes® til projekter indenfor afvanding og rensning.

 • Biologisk slam fra renseanlæg, som alternativ til traditionel mekanisk afvanding eller afvanding på slammineraliseringsanlæg som permanent eller midlertidig installation
 • Sediment fra bl.a. søer, havnebassiner i forbindelse med oprensning
 • Sediment fra bl.a. regnvandsbassiner, kanaler, render i forbindelse med oprensning
 • Slam fra industriel produktion
 • Slam fra fiskedambrug

 

Kystsikring

Brug Solmax GeoTubes® til projekter indenfor kystsikring

 • Beklædning af brinker
 • Diger
 • Moler
 • Bølgebrydere

Mere om brugen af teknologien

Metoden er enkel at anvende og effektiv, samt meget fleksibel, da posernes dimension tilpasses efter behov. Teknologien anvender store porøse poser bestående af et syntetisk lærred (geotekstil), der tilbageholder fast materiale, men samtidig tillader overskydende vand at dræne af. Der er flere forskellige typer af geotekstiler tilgængelig afhængigt af behov.

Solmax Geotube® teknologien leveres også som containermodel, hvor fyldning af pose samt afvanding og opkoncentrering forløber i containeren, som efter endt opbevaringstid køres til slutmodtager.

Samtidig kræver teknologien et minimalt energiforbrug og sikrer mindst mulig mængde til transport og deponi eller udbringning. Geotube® posen er lavet af polypropylen, og kan dermed leveres til forbrænding efter brug.

Vi er klar til at hjælpe

Envidan kan være din rådgivende ingeniør og sparringspartner. Herudover kan vi assistere med følgende ydelser i forbindelse med gennemførelsen:

 • Teknisk rådgivning, bistand og koordinering ved planlægning og opstart af projektet
 • Leverance af geotube® poser, drænmåtter mv.
 • Leverance af øvrigt maskinelt udstyr
 • Indgå aftaler med entreprenører
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale mv. samt licitation, hvor dette er påkrævet
 • Myndighedsbehandling
 • Rådgivning I forbindelse med gennemførelse af projektet
 • Afrapportering
TenCate Geotube® technology dewaters and contains dredged sediments from rivers, marinas and other waterways, allowing disposal or treatment of contaminated sediments

Kontakt mig
for mere info

Søren Lindtofte Brandt

Teamleder

+45 60 23 83 53

slb@envidan.dk