Solmax Geotube®

For avvanning og rensing

Bruk teknologien til å fjerne slam fra renseanlegg, oppdrettsanlegg eller industri.

Ved utfordringer med slam fra renseanlegg, oppdrettsanlegg eller industri, opprenskning av innsjøer og havner, eller ved sikring av kystlinjer – både som kommune, industri eller entreprenør. Du kan få behov for enkel og miljøvennlig avvanning, opprensing eller kystsikring. Dette gjøres med Solmax Geotube®.

Som forhandler i Norge, tilbyr Envidan den originale Solmax Geotube®.

Solmax Geotube®-teknologien er utprøvd med mange referanser i Danmark, og kan med fordel brukes til avvanning av slam fra renseanlegg eller til opprensing av innsjøer og havnebasseng.

Avvanning og rensing

Bruk Solmax GeoTubes® til avvanning og rensing

 • Biologisk slam fra renseanlegg, som alternativ til tradisjonell mekanisk avvanning eller avvanning i sivbed som permanent eller midlertidig installasjon
 • Fjerne sediment fra bl.a. innsjøer og havnebassenger i forbindelse med opprensing
 • Sediment fra bl.a. regnvannsbasseng, kanaler, takrenner i forbindelse med rensing
 • Håndtering av slam fra industriell produksjon
 • Håndtering av slam fra oppdrettsanlegg

 

Mer om bruken av teknologien

Metoden er effektiv og enkel å bruke samt svært fleksibel, da dimensjonene på posene tilpasses etter behov. Teknologien bruker store porøse poser som består av et syntetisk lerret (geotekstil) som holder fast materiale, men som samtidig lar overflødig vann renne av.

Teknologien bruker store porøse poser som består av et syntetisk geotekstil som tilbakeholder fast materiale, men

som samtidig lar overskytende vann drenere ut. Forskjellige typer geotekstiler er tilgjengelig, avhengig av behovet. Geotube®-teknologien leveres også som containermodell hvor fylling av posen, samt avvanning og oppkonsentrering, skjer i containeren. Etter endt lagringstid kjøres containeren til sluttmottaker.

Vi er klare til å hjelpe

Envidan kan være din rådgivende ingeniør og sparringspartner. I tillegg kan vi bistå med følgende implementeringstjenester:

 • Teknisk rådgivning, bistand og koordinering ved planlegging og oppstart av prosjektet
 • Levering av Geotube®-poser, drensmatter m.m.
 • Levering av øvrig mekanisk utstyr
 • Inngå avtaler med entreprenører
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale m.m. samt anbudskonkurranse der dette er påkrevd
 • Myndighetsbehandling
 • Rådgivning i forbindelse med gjennomføring av prosjektet
 • Rapportering
TenCate Geotube®-teknologi avvanner og inneholder slam sedimenter fra elver, marinaer og andre vannveier, og tillater deponering eller behandling av forurensede sedimenter

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no