Vandforsyning

Spørg os, hvis du har brug for rådgivning om:

I Envidan arbejder vi for at sikre rent drikkevand i hele Skandinavien, og som led heri yder vi rådgivning i forbindelse med bæredygtig anvendelse, indvinding og håndtering af drikkevand. 

Mange danskere tager for givet, at vandet i deres hjem eller på deres arbejdsplads er rent og drikbart og det med god grund. I Danmark har vi nemlig noget af verdens bedste drikkevand. Men billedet er desværre ved at ændre sig. Mange lande, herunder Danmark, oplever stigende udfordringer med miljøfremmede stoffer som PFAS, medicinrester, pesticider og mikroplast.

Vi tager hånd om vandets kredsløb, fra kilde til forbruger, og vi hjælper forsyninger, vandværker og kommuner med at sikre fremtidens vandforsyning.

Vi arbejder med vandressourcekortlægning, kildepladser, vandværker og ledningsnet, og med udgangspunkt i den nyeste teknologi på området leverer vi strategisk planlægning samt hydrauliske modeller og analyser. Alt sammen med det formål at sikre en optimal, fremtidssikret vandforsyning.

Samtidig leverer vi driftsklare vandværker i totalentreprise og tilbyder løsninger, der omfatter alle faser af byggeriet. Du kan derfor trygt overlade planlægning, projektering, udførelse, idriftsættelse, indkøring og dokumentation til os.

Vi tager hånd om vandets kredsløb – fra kilde til forbruger

Vi hjælper både forsyninger, vandværker og kommuner med at sikre fremtidens vandforsyning.

I Danmark bruger vi vores grundvand som drikkevand, og det stiller store krav til, at vi værner om og forvalter den ressource bæredygtigt. I Envidan arbejder vores geologer, ingeniører og miljøteknologer med grundvandskortlægning ved hjælp af geologiske og hydrauliske modeller samt geofysik og -kemi. Vi er eksperter inden for datahåndtering, og på basis af dataanalyser og specialistviden inden for geokemi udarbejder vi vandkvalitetsprognoser for bl.a. sprøjtemidler, PFAS og nitrat.

Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, herunder indsatsplanlægning, BNBO, dyrkningsaftaler, virkemidler og andre lodsejerforhold.

Skal I renovere eller bygge nyt vandværk?

Når man skal bygge nyt vandværk eller renovere det eksisterende, står man over for en bred vifte af overvejelser og beslutninger, og det er nødvendigt at have et indgående kendskab til alle dele af vandforsyningen.

Måske spekulerer I over, om vandværket er gearet til at håndtere den fremtidige udvikling og sikre vand af tilstrækkelig god kvalitet. Eller måske er I i tvivl om, om jeres vandværk kan leve op til de stigende krav ift. bæredygtighed.

Vi har en lang række eksperter inden for vandbehandling, som når hele vandkredsløbet rundt og sikrer en optimal udførelse af projektet – fra analyser og design over projektering til færdigt vandværk.

Få hjælp til myndigheds-opgaver

Flere af vores geologer, hydrologer og kemikere har ageret konsulenter i forbindelse med statens grundvandskortlægning. Vi har derfor indgående kendskab til tanker bag og metodikker til udpegning af administrative områder inden for vandområdet.

Vi varetager forskelligartede myndighedsopgaver, hvor vi bl.a. fører tilsyn med vandværker samt udarbejder vandforsyningsplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Vi arbejder også med myndighedsopgaver fra den anden side af bordet som partnere for vandforsyningerne, der skal følge retningslinjer fra stat og kommune og føre planlægningen ud i praksis.

Kontakt mig
for mere info

Jens Dyrberg Nielsen

Afdelingschef

+45 60 11 12 22

jdn@envidan.dk