Vattenförsörjning

Fråga oss om du behöver råd om:

På Envidan arbetar vi för att säkerställa rent dricksvatten i hela Skandinavien och som en del av detta ger vi råd om hållbar användning, utvinning och förvaltning av dricksvatten.

Många svenskar tar för givet att vattnet i hemmet eller på arbetsplatsen är rent och säkert att dricka, och det är med all rätt. Sverige har något av världens bästa dricksvatten. Tyvärr håller bilden på att förändras. Många länder i vår närhet, däribland Danmark, står inför allt större utmaningar med miljöföroreningar som PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel och mikroplaster.Även i Sverige har dessa föroreningar upptäckts i våra råvatten och problematiken förväntas öka framöver.

Vi tar hand om vattnets kretslopp, från källa till konsument, och vi hjälper företag, vattenverk och kommuner att trygga framtidens vattenförsörjning.

Med ökande krav på dricksvattenkvalité kan äldre anläggningar behöva uppdateras med tillkommande reningssteg. Våra experter är kunniga inom HACCP och mikrobiologiska barriäranalyser och bidrar till att trygga kvalitéten i det producerade dricksvattnet. Samtidigt designar vi nya vattenverk från grunden för att optimera både produktion och miljöavtryck.  

Vi arbetar med kartläggning av vattenresurser, källområden, vattenverk och distributionsnät. Med hjälp av den senaste tekniken på området tillhandahåller vi strategisk planering, hydraulisk modellering och analys. Allt i syfte att säkerställa en optimal och framtidssäker vattenförsörjning.

Samtidigt levererar vi nyckelfärdiga, driftklara vattenverk och erbjuder lösningar som täcker alla faser av byggandet. Du kan därför tryggt överlåta planering, konstruktion, utförande, driftsättning, uppstart och dokumentation till oss.

Vi tar hand om vattnets kretslopp, från källa till konsument och vi hjälper företag, vattenverk och kommuner att trygga framtidens vattenförsörjning.

I Sverige använder vi vårt grundvatten som dricksvatten, vilket ställer stora krav på oss att skydda och förvalta denna resurs på ett hållbart sätt. På Envidan arbetar våra geologer, ingenjörer och miljöteknologer med kartläggning av grundvatten med hjälp av geologiska och hydrauliska modeller samt geofysik och kemi. Vi är experter på att hantera och analysera stora mängder data, i syfte att säkerställa att rätt underlag till beslut finns. Med specialiserad kunskap inom geokemi tar vi fram prognoser för vattenkvalitet för bekämpningsmedel, PFAS, nitrater och andra ämnen.

Vi erbjuder också rådgivning i samband med grundvattenskydd, inklusive planering av skyddsåtgärder och hantering av markägarfrågor.

Ska du renovera eller bygga ett nytt vattenverk?

Att bygga ett nytt vattenverk eller renovera ett befintligt innebär en mängd olika överväganden och beslut och kräver djupgående kunskaper om alla aspekter av vattenförsörjning.

Du kanske undrar om ditt kommun eller ditt bolag är redo att klara av den framtida utvecklingen och garantera tillräckligt bra vattenkvalitet. Eller kanske är du osäker på om ditt vattenverk kan uppfylla de ökande kraven på vattenkvalitet och hållbarhet.

Vi har ett stort antal experter på vattenbehandling som täcker hela vattnets kretslopp och säkerställer ett optimalt genomförande av projektet.

Få hjälp med regelverk

Vi utför en mängd olika tillsynsuppgifter, bland annat övervakning av vattenverk och utarbetande av vattenförsörjningsplaner och handlingsplaner för skydd av grundvattnet.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Elin Hermansson

Projektingenjör

+46 705 08 07 60

elh@envidan.se