Spildevandsrensning

Spørg os, hvis du har brug for hjælp til:

I Envidan har vi mange års erfaring med avanceret rensning af spildevand og bæredygtig nyttiggørelse af spildevandets ressourcer. Design af renseanlæg og procesoptimering er blandt vores primære kompetencer.

Vi er med helt fremme, når det handler om at finde de bedste teknologier og mest innovative løsninger til det konkrete anlæg og leverer BAT-anbefalinger (Best Available Technology) på specialistniveau. Samtidig anvender vi onlinestyring til optimering af renseprocesser.

Vi har gennemført et stort antal projekter med rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. Vi tilbyder et bredt program inden for helhedsorienteret spildevandsrensning såsom bygherrerådgivning, udbygningsplaner, projektrådgivning og optimering af renseanlæg.

Vores tilgang er altid afhængig af det specifikke anlæg og den konkrete opgave, og vi kan rådgive, hvad enten der er tale om lav- eller højteknologiske renseprocesser.

Driftsstyring og optimering er en essentiel del af vores ydelser, og vi tilbyder en række løsninger og softwareprodukter, som gør hverdagen lettere på renseanlægget. Endelig har vi stor erfaring med at gennemføre totalentrepriser på renseanlæg.

Få kvalificeret planlægning af fremtidens struktur på renseanlæg

For at imødekomme fremtidens krav til effektiv spildevandsrensning, benchmarking på drift, energioptimering mm., arbejder vi fokuseret og målrettet med den fremtidige renseanlægsstruktur. Vi har et velafprøvet koncept til at udarbejde helhedsorienterede udbygningsplaner, der fokuserer på at opfylde jeres konkrete mål eller strategier. Til det bruger vi vores store viden om procesoptimering, BAT-teknologier, renseanlæg, afløbssystemer og recipienter til at komme hele vejen rundt om planlægningen.

Hos Envidan får du en samarbejdspartner, der ikke er bange for at tænke ud af boksen, når det gælder om at finde nye veje, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling og forbedre strukturen ud fra både et økonomisk, miljømæssigt og socialt aspekt.

Med en bred faglighed når vi hele vejen rundt

Vores team består af proces-, bygnings-, maskin- og el-ingeniører, biologer, geologer, landskabsarkitekter og bæredygtighedsspecialister, og vi tager alle kompetencer i brug for at levere en løsning, som tager højde for samtlige aspekter af det konkrete projekt.

Vi har også en brobygger-rolle, hvor vi styrker og styrer samspillet mellem myndigheder, forsyning, entreprenør, projektrådgiver m.fl. i alle projektets faser. Vi faciliterer kommunikationen mellem de involverede parter og kan stå for både den mundtlige og skriftlige kommunikation.

Vi har styr på de gældende krav og vilkår i forbindelse med udlednings- og tilslutningstilladelser, og vi har solid erfaring med vurdering af konsekvenser for miljøet, belastning af recipienten, stoftransportbetragtninger mv., og vi har derfor gode forudsætninger for at lave det sagsforberedende arbejde, der sikrer, at tidsplanerne overholdes.

Drag nytte af vores erfaring med projektering og udførsel af spildevandstekniske anlæg

Vi gennemfører hvert år mange projekteringsopgaver for vores kunder. Vi projekterer altid i tæt dialog med bygherre og tror på, at en involverende proces skaber et unikt rum for gensidig udveksling af idéer og erfaringer. Derfor projekterer vi også i 3D og inviterer bygherre og andre interessenter indenfor på en visualiseret rundtur på anlægget.

Vi detailprojekterer renseanlæg og benytter os af alle kompetencer i huset for at finde den teknisk bedste løsning til den rigtige pris. Når vi sidder som rådgiver på et projekt, er det vores ansvar at tænke på alle detaljer og sørge for, at opgaven bliver udført til tiden, til den rigtige pris og med den bedst tilgængelige teknologi.

Og så tænker vi altid bæredygtighed ind, når vi gennemfører projekter. En naturlig del af vores arbejde er nemlig at afklare jeres konkrete bæredygtighedsmål og derudfra udarbejde bæredygtige løsninger.

Vi leverer en bred vifte af ydelser inden for avanceret spildevandsrensning:

 

 • Idékatalog for fremtidige udbygninger
 • Energioptimering og CO2-reducerende tiltag
 • Anvendelse af nye renseteknologier
 • Vurdering af muligheder for bæredygtig ressourceudnyttelse
 • Procesoptimering
 • Processervice og -vejledning
 • Onlinestyring
 • Implementering af elektronisk driftsjournal
 • Beregning af grundlag for særbidrag

Vi har fokus på flere parametre, når vi skal udarbejde et succesfuldt renseanlægsprojekt

 • Bygherreinddragelse
  Vi inddrager altid bygherren så meget som muligt i udviklingsprocessen, for at afstemme forventninger.

 • Forundersøgelser og besigtigelser
  Vi laver grundige forundersøgelser og besigtiger anlægget så mange gange, som det er nødvendigt, for at få alle detaljer med.
 • Involvering af driftspersonalet
  Vi lytter til medarbejdernes ønsker og behov. Det er dem, som skal stå for den daglige drift, og deres input er vores rettesnor.

Udbud og tilsyn

Vi har stor erfaring med at udarbejde udbud af både hoved- og fagentrepriser, og som projektrådgivere er vi ansvarlige for, at udbudsmaterialet indeholder alle nødvendige oplysninger, så vi får de rigtige udbud første gang.

Samtidig har vi stor erfaring med evaluering og vurdering af tilbud ud fra de opsatte kriterier, så vi sikrer en god og fair tildelingsproces.

 

 

Her oplever vi, at bæredygtighed fylder mere og mere, og vi er klædt godt på til at hjælpe med de nye kriterier.

Det høje faglige niveau er en forudsætning gennem hele projektforløbet for os. Derfor er det oftest det samme team, der projekterer og fører tilsyn, så vi sikrer konsistens hele vejen igennem projektet.

Kontakt mig
for mere info

Mikkel Hansen

Business Director

+45 27 15 37 16

mha@envidan.dk