Hållbarhet

Vi hjälper företag, kommuner och industrier med utmaningar inom vattnets kretslopp och vi stödjer en grön omställning och förverkligande av FN:s globala hållbarhetsmål. Vi möter våra kunder med stort engagemang och hög kompetens i vattenfrågor, och tillsammans skapar vi en hållbar användning av vatten och bidrar till en cirkulär ekonomi. Oavsett om vi ger råd till våra kunder inom klimatanpassning, levererar färdiga avloppsreningsverk eller utvecklar innovativa mjukvarulösningar har vi hållbarhet, säkerhet och digitalt tänkande i fokus.

Hållbarhet – från ord till handling

Vi ställer stora krav på oss själva. Det vet vi. För att gå från ord till handling krävs det att hållbarhet är en naturlig del av allt vi gör. För att nå dit utbildar vi kontinuerligt våra medarbetare inom hållbarhet. Tillsammans med deras specialistkunskaper inom vatten kan vi aktivt bidra till att föra vattenbranschen i en hållbar riktning.

Vi är i full gång. Vi har medarbetare som drivs av att vara med och bidra. Vi sätter hållbarhetsmål.

Vårt löfte

År 2026 ska vi vara Proven Sustainable. Vi ska vara bevisat hållbara som företag i förhållande till vårt avtryck och genom de projekt vi genomför med våra kunder.

För att vara Proven Sustainable som företag är det en förutsättning är att vi vet hur hållbar vår egen verksamhet är, att vi sätter mål för vår egen verksamhet och att vi dokumenterar att vi lever upp till målen.

Vi ska också vara Proven Sustainable i våra projekt. Här är fokus att, i samarbete med våra kunder, välja lösningar som är hållbara för miljön inom planetens gränser, för människan och samhället samt för ekonomin.

Vi flyttar vattenbranschen i en hållbar riktning

Från våra kontor i Sverige, Danmark och Norge bidrar vi till att lösa några av vattenbranschens största utmaningar: Säkerställa rent dricksvatten, klimatanpassning, cirkulär ekonomi och hållbar avloppsvattenhantering.

I samarbetet med våra kunder strävar vi efter att införliva hållbarhet i alla projekt. Genom att använda hållbarhetsverktyg och vår specialistkompetens kan vi bidra till kundens hållbarhetsmål och de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030.

För att flytta en hel bransch i en hållbar riktning krävs mod och beslutsamhet från oss och från våra kunder, att våga tänka nytt och våga ta beslut. Det är så vi bidrar till att driva hållbarhetsagendan framåt tillsammans med vattenbranschen.

Tänka nytt

Vi utvecklar nya idéer, lösningar och koncept som gör att branschen bättre kan nå uppsatta hållbarhetsmål.

Software

Vi tillhandahåller tjänster och mjukvara som stödjer branschen att övervaka, styra, optimera och dokumentera hållbara resultat av deras aktiviteter.

Dokumentation

Vi säkerställer att vi synliggör för våra kunder vilka möjligheter och val som finns för att prioritera att ta hållbara beslut utifrån ett välgrundat dokumenterat underlag.

Utbildning

Vi utbildar våra medarbetare så att hållbarhet är en naturlig del av våra tjänster och vår dialog med kunder. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Hållbarhet – så mycket mer än miljö och klimatförändringar!

Som specialister inom vattnets kretslopp är det självklart att miljö är en central del av vår kompetens inom hållbarhet. Därför är det också naturligt för oss att utmana oss själva – både internt och tillsammans med våra kunder.

Vi kommer att utmana oss själva genom att sikta mot absolut hållbarhet. Absolut hållbarhet kräver att vi går längre än till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Vi måste också sträva efter att det vi gör är inom vad våra ekosystem tillåter och därmed inom vår planets gränser.

Men hållbarhet är så mycket mer än miljö. Vi är hållbara först när vi inkluderar alla tre aspekterna av hållbarhet – och det är vårt mål. Det är därför vi arbetar med alla tre aspekterna av hållbarhet: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Vårt ansvar

Vi ställer stora krav på oss själva, vår förmåga att ta ansvar inom alla områden av ESG (Miljö, Social, Governance) och CSR (Corporate Social Responsibility). Vi har en Code of Conduct, uppförandekod, som säkerställer att vi och vår leverantörskedja tar ansvar.

Globala hållbarhetsmål

Vi strävar efter att skapa värde för kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter och tillsammans bidra till hållbart vatten och en hållbar utveckling. Vi stödjer FN:s Globala hållbarhetsmål och arbetar aktivt för att målen ska införlivas i våra projekt och uppdrag med våra kunder.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling skapar innovation. Vi utvecklar nya idéer, lösningar och koncept som gör att branschen bättre kan nå uppsatta hållbarhetsmål. Varje år investerar vi 20 procent av vår vinst i forskning och utveckling och vi har ett nära samarbete med universitet, stiftelser och kunder.a.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Mia Ströman

Hållbarhets-, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöchef

+46 705 64 58 69

mst@envidan.se