Hållbarhet

Som konsultföretag hjälper Envidan samhällsnyttiga företag, kommuner och industrier med lösningar inom vattnets kretslopp. Oavsett om vi ger råd om klimatanpassning, levererar färdiga renings- och resursanläggningar eller utvecklar innovativa mjukvarulösningar så är hållbarhet, vattenexpertis och digitalt tänkande alltid styrande i allt vi gör.

Handling bakom hållbara ord

Hög professionalism är en skyldighet. Vi vet. Vi omsätter våra hållbara ord i handling. Vi utbildar och uppgraderar kontinuerligt våra kollegor inom hållbarhet. Vi bygga upp specialistkunskaper internt så att vi aktivt ska kunna bidra till att föra vattenindustrin mot en hållbar riktning.

Vi är i full gång. Och vi är engagerade genom att sätta upp bindande mål år för år.

Vårt löfte

År 2026 vill vi vara Proven Sustainable. Vi vill vara bevisat hållbara som företag när det gäller de fotavtryck vi lämnar och när vi arbetar med våra kunder i våra projekt.

För att som företag vara bevisat hållbar måste vi alla känna till vår egna verksamhets förhållande till hållbarhet, sätta upp mål för vår egen verksamhet och visa att vi uppfyller målen.

Vi kommer också att bevisa hållbarheten i våra projekt. Här kommer fokus att ligga på att välja lösningar som är hållbara och inom planetens gränser, i samarbete med våra kunder.

Hur vi flyttar vattenindustrin

Från våra kontor i Norge, Sverige och Danmark bidrar våra medarbetare till att lösa några av vattensektorns största utmaningar: rent dricksvatten, klimatanpassning och hållbar hantering av avloppsvatten.

Tillsammans med våra kunder ser vi till att hållbarhet integreras i alla projekt genom att använda viktiga verktyg och våra specialiserade resurser. Det är så vi bidrar till att föra hållbarhetsagendan framåt tillsammans med resten av vattenbranschen.

Nya lösningar

Vi utvecklar nya lösningar och koncept som gör det möjligt för branschen att bättre uppnå hållbarhetsmålen.

Programvara

Vi tillhandahåller tjänster och programvara som hjälper branschen att dokumentera de hållbara resultaten av sin verksamhet.

Dokumentation

Vi ser till att de anställda inom försörjningsbolagen och sektorn kan se konsekvenserna av enskilda hållbarhetsåtgärder och kan prioritera på ett välgrundat sätt.

Utbildning

Vi utbildar vår personal så att hållbarhet alltid är en naturlig del av våra tjänster och råd.

Hållbarhet är miljö och klimat
– men också mer än så!

Vårt löfte är att vara bevisat hållbara . Som specialister inom vattnets kretslopp är det uppenbart att miljön är en central del av vår expertis inom hållbarhet. Därför är det också naturligt för oss att utmana oss själva – både internt och i våra projekt.

Vi kommer att utmana oss själva när det gäller absolut hållbarhet. Vårt mål är att visa att det vi gör ligger inom gränserna för våra ekosystem och därmed inom planetens gränser.

Men hållbarhet handlar inte bara om miljön. Såklart. Vi anser oss vara verkligt hållbara när vi integrerar alla tre aspekterna av hållbarhet – och det är vårt mål. Därför arbetar vi med alla tre aspekterna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vårt sociala ansvar

Envidan tar socialt ansvar genom att arbeta med CSR och har en uppförandekod, eftersom vi ser oss själva som ett socialt ansvarstagande företag. Det är naturligt för oss att ständigt arbeta för att optimera förhållandena i vår miljö.

Hållbara mål för hållbar utveckling

Vi utvecklar och erbjuder våra kunder konkreta, genomförbara och mätbara lösningar och koncept som gör det möjligt för våra kunder att bättre uppnå sina hållbarhetsmål.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling skapar innovation inom och utanför Envidan. Vi investerar 20 procent av vår vinst i forskning och utveckling varje år och har ett nära samarbete med universitet, stiftelser, kunder och andra.

Workshop

Under fyra moduler kommer du att kunna kartlägga ditt hållbarhetsarbete, sätta upp konkreta mål och sedan arbeta med konkreta förbättringsåtgärder och rapportering i enlighet med EU:s kommande krav (CSRD).

Kontakta mig
om du vill veta mer

Mia Ströman

Hållbarhets-, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöchef

+46 705 64 58 69

mst@envidan.se