Bærekraft

Som rådgivende ingeniørselskap hjelper Envidan forsyninger, kommuner og industri innenfor vannets kretsløp. Og uansett om vi gir råd om klimatilpasning, leverer ferdige rense- og ressursanlegg eller utvikler innovative programvareløsninger, er bærekraft, vannekspertise og digital tenkning alltid i fokus.

Handling bak bærekraftige ord

Høy profesjonalitet forplikter. Vi vet det. Vi setter handling bak våre bærekraftige ord. Vi trener og oppgraderer kontinuerlig våre kolleger i bærekraft. Og vi ønsker å bygge våre kollegers spesialistkunnskap slik at de aktivt kan bidra til å flytte vannbransjen i en bærekraftig retning.

Vi er i full gang. Og vi dedikerer oss ved å sette bindende mål år etter år.

Vårt løfte

I 2026 vil vi være Proven Sustainable . Vi ønsker å være Proven Sustainable som selskap i forhold til fotavtrykket vi setter på våre prosjekter i samarbeid med våre kunder.

Når vi ønsker å være bevist bærekraftige som selskap , er det en forutsetning at vi kjenner status på hvor bærekraftig vår egen virksomhet er, at vi setter mål for vår egen virksomhet, og at vi dokumenterer at vi lever opp til målene.

Vi ønsker også å være bevist bærekraftige på våre prosjekter. Her vil det være fokus på i samarbeid med våre kunder å velge løsninger som er bærekraftige og innenfor planetens grenser.

Slik flytter vi vannbransjen

Fra våre kontorer i Norge, Sverige og Danmark bidrar våre ansatte til å løse noen av vannsektorens største utfordringer: Sikre rent drikkevann, klimatilpasning og bærekraftig avløpshåndtering.

I samspillet med våre kunder skal vi sørge for at bærekraft kan innlemmes i alle prosjekter, gjennom inkludering av sentrale verktøy og våre spesialistressurser. Slik bidrar vi til å fremme bærekraftsagendaen sammen med resten av vannbransjen.

Nye løsninger

Vi utvikler nye løsninger og konsepter som gjør at industrien bedre kan nå fastsatte bærekraftsmål.

Programvare

Vi leverer tjenester og programvare som støtter industrien til å dokumentere bærekraftige resultater av deres aktiviteter.

Dokumentasjon

Vi sikrer at de ansatte i forsyninger og i sektoren kan synliggjøre konsekvensene av de enkelte bærekraftstiltakene og kan prioritere på et informert grunnlag.

utdanning

Vi kurser våre ansatte slik at bærekraft alltid er en naturlig del av våre tjenester og rådgivning.

Bærekraft er miljø og klima
– men også mer enn det!

Våre løfter er å være bevist bærekraftige. Som spesialister på vannets kretsløp er det åpenbart at miljø utgjør en sentral del av vår kompetanse innen bærekraft. Derfor er det også et naturlig sted for oss å utfordre oss selv – både internt hos oss selv og på våre prosjekter.

Vi vil utfordre oss selv på absolutt bærekraft. Vi har som mål å kunne dokumentere at det vi gjør er innenfor det økosystemene våre tillater, og dermed innenfor planetens grenser.

Men bærekraft handler ikke bare om miljø. Det erkjenner vi. Etter vårt syn er vi først virkelig bærekraftige når vi inkluderer alle tre aspektene ved bærekraft – og det er målet vårt. Derfor jobber vi med alle tre aspektene ved bærekraft: Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Vi tar vår egen medisin

– her er vår første ESG-rapport

Vi er stolte av å presentere Envidans første ESG-rapport (2022/2023) i henhold til det nye CSR-direktivet. I rapporten kan du lese om innsatsen som skal hjelpe oss å nå vårt ambisiøse mål om å være «Proven Sustainable» i 2026.

Hos Envidan setter vi høye standarder for vår tilnærming til å gjøre forretninger, og vår evne til å ta delt ansvar på alle områder av ESG: Miljø, Sosial og Governance. Vi strever etter å skape verdier for kunder, ansatte, leverandører og andre interessenter, og sammen bidra til bærekraftig forvaltning av vannets kretsløp og bærekraft generelt, fordi det ikke finnes noen Planet B.

Vi ser denne rapporten som et utgangspunkt, en forpliktelse til kontinuerlig forbedring, og som en guide på veien videre. Vi er glade for å dele reisen vår med deg, og gi inspirasjon til en kollektiv bevegelse mot en bærekraftig fremtid.

#sustainableengineering #provensustainable

Rapporten er på engelsk. God lesning!

Vårt samfunnsansvar

Envidan tar samfunnsansvar ved bl.a. å jobbe med CSR og ha en Code of Conduct fordi vi ser på oss selv som et sosialt ansvarlig selskap. Det faller oss naturlig å kontinuerlig arbeide for å optimalisere forholdene i miljøet vårt.

Verdensmål

Vi utvikler og tilbyr våre kunder håndfaste, realiserbare og målbare løsninger og konsepter som gjør at våre kunder bedre kan nå fastsatte bærekraftsmål.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling skaper innovasjon i og utenfor Envidan. Hvert år investerer vi 20 prosent av overskuddet vårt i forskning og utvikling, og vi jobber tett med universiteter, stiftelser, kunder m.m.

Verksted

I løpet av fire moduler kunne kartlegge din bærekraftinnsats, sette konkrete mål og deretter jobbe videre med konkrete forbedringstiltak og rapportering iht. bl.a. kommende EU-krav (CSRD).