Løsninger og konsepter

Konkrete løsninger på dine udfordringer

Vi konkretiserer rådene med konkrete løsninger på dine utfordringer

Vi er alltid opptatt med å finne praktiske og bærekraftige løsninger på våre kunders spesifikke problemer. Det utvikler seg til løsninger og konsepter som bl.a. kan optimalisere driften, avdekke forsyningsbehov og generelt sette press på bærekraftsagendaen.

Bærekraft, vannekspertise og digital tenkning er som alltid midtpunktet i våre løsninger og konsepter.

Envidan – bærekraftig prosjektering.

Finn våre ulike løsninger og konsepter

Syklister på översvämmad gata

Innovann

Kombiner klimatilpasning og byutvikling med dette innovative konseptet.

Kartlegging for fremtidige rensekrav

Kartlegging av dagens anlegg, fremtidens belastning og hvilke konsekvenser, muligheter og tiltak nye skjerpede rense- og utslippskrav medfører.
TenCate Geotube®-teknologi avvanner og inneholder mudrede sedimenter fra elver, marinaer og andre vannveier, og tillater deponering eller behandling av forurensede sedimenter

Solmax Geotube

Avvanning og slamrensing – uansett formål kan Geotube-posen brukes til å fjerne slam fra renseanlegg, fiskedammer eller produksjoner.