Lösningar och koncept

Vår rådgivning ger konkreta lösningar på dina utmaningar

Vi är alltid angelägna om att hitta praktiska och hållbara lösningar på våra kunders verkliga problem. Detta resulterar i lösningar och koncept som kan optimera driften, identifiera behov och generellt driva på hållbarhetsagendan.

Hållbarhet, vattenexpertis och digitalt tänkande står alltid i centrum för våra lösningar och koncept.

Envidan – suistanable engineering.

Se våra olika lösningar och koncept

Cyklister på en översvämmad gata

Innovann

Integrera klimatanpassning och stadsutveckling med detta innovativa koncept.

TenCate Geotube®-tekniken rensar upp och innesluter muddrat sediment från åar, hamnar och andra vattenvägar, vilket möjliggör bortforsling eller behandling av förorenat sediment

Solmax Geotube®

Avvattning, upprensning eller kustskydd – oavsett syfte kan Geotube-påsen användas för att avlägsna slam från avloppsreningsverk, fiskodlingar eller produktionsanläggningar.

Workshop om hållbarhet

Stärk din hållbarhetsrapportering med fyra workshopmoduler.