Software

Styrk din forsyning med innovative softwareløsninger fra Envidan

Som en steppebrand vinder digitaliseringen indpas overalt omkring os. Verden er i en rivende og ustoppelig forandringsproces fra analog til digital, og det gælder også for vandsektoren og de løsninger, der skal videreudvikle den.

I Envidan tror vi på, at den fremtidige udvikling i vandsektoren, som f.eks. skal sikre rent vand, understøtte den bæredygtige dagsorden og forebygge klimaforandringer, bygger på digitale løsninger. Derfor fokuserer vi på at udvikle innovative softwareløsninger med udgangspunkt i vores gennemgående vandfaglighed til fremtidens vandsektor.

I kraft af vores stærke, tekniske faglighed udvikler vi praktiske, bæredygtige løsninger på vores kunders konkrete problemer. Fælles for vores softwareprodukter er, at de er forankret i data og i antagelsen om, at man ved hjælp af data f.eks. kan opnå overblik og struktur, arbejde mere målrettet og effektivt og ultimativt træffe bedre beslutninger.

Få et overblik over vores produkter

Enablo

Avanceret realtidsstyring til optimering af dit renseanlæg med Enablo

EnviTronic

Online driftsjournal
til forsyninger og
renseanlæg

Gidas

De bedste
forudsætninger for din
spildevandsplanlægning

EnviDrift

Systematisering og effektivisering af driften
med EnviDrift

Rehab-IT

Et datadrevet asset management værktøj til fornyelsesplanlægning

Envitrix

Styring og administration af tømningsordningen for septiktanke mv.

Toolbox

Samling af software, der bruges til TV-inspektion, DANDAS, SRO-data o. lign.

Kontakt mig
for mere info

Erik Søndergaard Andersen

Business Director - Software

+45 30 38 10 70

esa@envidan.dk