Software

Stärk ditt utbud med innovativa softwarelösningar från Envidan

Digitaliseringen sprider sig som en löpeld runt omkring oss. Världen genomgår en snabb och ostoppbar förändringsprocess från analog till digital, och detta gäller även vattensektorn och lösningarna för att utveckla den ytterligare.

På Envidan tror vi att den framtida utvecklingen inom vattensektorn, som att säkerställa rent vatten, stödja den hållbara agendan och förhindra klimatförändringar, bygger på digitala lösningar. Därför fokuserar vi på att utveckla innovativa softwarelösningar baserade på vår kärnkompetens om vatten för framtidens vattensektor.

Genom vår starka tekniska expertis utvecklar vi praktiska och hållbara lösningar för våra kunders specifika problem. Gemensamt för våra softwareprodukter är att de är förankrade i data och i antagandet att data kan användas för att exempelvis få en överblick och struktur, arbeta mer målinriktat och effektivt och i slutändan fatta bättre beslut.

Få en översikt över våra produkter

VA-Operatör

VA-Operatör

Ett komplett processövervakningssystem för vatten-, avlopps-och miljöapplikationer.

VA-Optima

VA-Optima

Ett verktyg utvecklat för att optimera vattenreningsprocesser och effektivisera energiförbrukning

MimverVA

MimerVA

Ett verktyg för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheter

Enablo

Avancerad styrning i realtid för att optimera ditt reningsverk med Enablo

Dataplattform

Med en dataplattform samlas alla data från hela verksamheten på ett och samma ställe.

EnviTronic

Digital driftjournal och rapporteringsverktyg för kommuner och avloppsreningsverk.