Programvare

Styrk tilbudet ditt med innovative programvareløsninger fra Envidan

Digitalisering blir stadig viktigere og verden er inne i en rask og ustoppelig endringsprosess fra analog til digital, dette gjelder også vannsektoren og løsningene som må videreutvikle den.

Hos Envidan tror vi at fremtidig utvikling innen vannsektoren, som f.eks skal sikre rent vann, støtte den bærekraftige agendaen og forhindre klimaendringer, er basert på digitale løsninger. Derfor fokuserer vi på å utvikle innovative programvareløsninger basert på vår omfattende vannekspertise for fremtidens vannsektor.

I kraft av vår sterke, tekniske ekspertise utvikler vi praktiske, bærekraftige løsninger for våre kunders spesifikke problemer. Felles for våre programvareprodukter er at de er forankret i data og i antagelsen om at ved hjelp av data, f.eks. kan oppnå oversikt og struktur, jobbe mer målrettet og effektivt og til slutt ta bedre beslutninger.

Få oversikt over produktene våre

Enablo

Avansert sanntidskontroll for å optimalisere renseanlegget ditt med Enablo

EnviDrift

Systematisering og effektivisering av driften med EnviDrift

KeyZones

Reduser vanntapet og spar tid og penger med KeyZones

Kontakt meg
for mer informasjon

Erik Søndergaard Andersen

Business Director - Software

+45 30 38 10 70

esa@envidan.dk