Geoteknikk

Rådgivning og prosjektering i forbindelse med geoteknikk og miljøgeologi

Geoteknikk er en viktig brikke i alle bygg- og anleggsprosjekter, der geologiske, geotekniske og hydrogeologiske faktorer påvirker konstruksjonens stabilitet, bæreevne og levetid. Studiet av jord- og grunnforhold og forståelsen av deres mekaniske egenskaper og oppførsel er grunnlaget for et vellykket prosjekt. Enten det er snakk om infrastrukturprosjekter (bl.a. vann og avløp), boligutvikling eller industrielle anlegg, Envidan er din vei til solid grunn.

Hos Envidan får du omfattende og kvalifisert rådgivning om geoteknikk fra første kundekontakt til ferdigstillelse av prosjektet.
Vi utvikler og iverksetter geotekniske løsninger som er tilpasset det enkelte tilfellet. Løsningene utvikles alltid i dialog med kunden. På denne måten finner vi den beste løsningen.

Våre tjenester inkluderer

Vi utvikler og iverksetter geotekniske løsninger som er tilpasset det enkelte tilfellet.
Løsningene utvikles alltid i dialog med kunden. På denne måten finner vi den beste løsningen.

Geoteknisk prosjektering

 • Skrivebordsundersøkelser, kartlegging, boreplan og boreprogram
 • Geotekniske grunnundersøkelser og laboratorieanalyser utføres i samarbeid med kvalifiserte/sertifiserte borefirmaer
 • Detaljprosjektering
 • Uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering

Fundamentering og grunnarbeid

 • Byggegropsikring, dimensjonering av sikringstiltak
 • Vannhåndtering

Stabilitetsanalyse

 • Områdestabilitet, lokalstabilitet
 • Setningsanalyse

Geoteknisk overvåking og tilstandskontroll

 • Kontroll av utførelse
 • Måleprogram

Forurenset grunn / massehåndtering

 • Kartlegging av forurenset grunn, tiltaksplan, HMS
 • Avfallshåndtering og kontroll

Rapportering

 • Geoteknisk notat, dokumentasjon av utførelsen, sluttrapport for forurenset grunn

Kontakt meg
for mer informasjon

Martin Weiz

Sivil Ingeniør, Geotekniker

+47 48 29 98 20

maw@envidan.no