Flere studenter og nyutdannede har valgt å starte sin karriere i Envidan, og vi håper det kommer flere.

Kommer du med oppdatert kunnskap fra universitetet eller høyskolen, med interesse for en #jobbmedvann, tilbyr vi spennende oppgaver fra alle deler av den skandinaviske vann- og avløpsbransjen. Vi kan tilby at du som nyansatt får et nært faglig sparringsforhold med eksperstressurter på tvers av Norge, Sverige og Danmark. Vi hører gjerne fra deg hvis du har en IT- eller ingeniørbakgrunn med ønske om å forme og skrive en masteroppgave i samarbeid med våre dyktige spesialister innen overvann, VA eller VA-prosess. Vi tilgjengeliggjør vår kunnskap og data med tilhørende veiledning og ser at du som student er initiativrik og setter ditt preg på prosessen.

Ta kontakt med Tor Håkon Møller om du vil høre mer om mulighetene for å bli studentmedarbeider i Envidan eller les mer her.

«Som studentmedarbeider i Envidan fikk jeg den ingeniørkunnskapen de ikke lærer bort ved universitetet»

«Tiden min som studentmedarbeider i Envidan har bydd på både avgangsprosjekt og deltidsjobb i studietiden. I begge sammenhenger har jeg hatt stor innflytelse på valg av arbeidsoppgaver og gjennomføringen av dem. Dette har gjort at alle arbeidsoppgavene har vært relevante for utdanningen min, og at de har vært innenfor mine interesseområder.»

Vil du bli studentmedarbeider i Envidan?

Å være studentmedarbeider i Envidan er gøy og vil bidra til å utvikle dine faglig ferdigheter. Du vil bli en del av et sosialt fellesskap med både erfarne og unge medarbeidere samtidig som du får ansvar for konkrete arbeidsoppgaver relevant for din utdanning.

Vi er på vei mot 100 ansatte i Norge, og vi håper at du kan bidra positivt i ett eller flere av våre forretningsområder innenfor vann- og avløpsbransjen.

Send oss en søknad – uansett om du studerer vann- og miljøteknikk, kjemi, biologi, IT-arkitektur eller noe helt annet.

Skal du skrive en bachelor, master eller PhD?

Ønsker du en unik mulighet til å fordype deg innen planlegging av fremtidens overvannsløsninger og skybruddsplaner? Har du lyst til å se på mulighetene og utfordringene med nitrogenrensing i den norske avløpsbransjen? Eller ønsker du å være med på digitaliseringen av vannbransjen?

Hos oss har vi kunnskapsrike og pedagogiske spesialister som vil kunne gi sparring underveis i din PhD, master-, eller bacheloroppgave.

Sitter du inne med en problemstilling eller en utfordring bransjen står ovenfor hører vi gjerne fra deg.

Kontakt meg
for mer informasjon

Morten Bjøntegaard

Senioringeniør VVA

+47 90 13 80 33

mob@envidan.no