Prosjekter

Envidan hjelper et mangetall offentlige og private aktører innenfor hele vannets kretsløp. Uansett om vi gir råd om klimatilpasning, planlegging av fremtidens avløpsrenseanlegg eller utvikler innovative programvareløsninger, er vannekspertise og digitalisering alltid i sentrum.

Vi leverer mange spennende prosjekter hvert år, og det er i prosjektene vi virkelig gjør en forskjell for miljøet, samfunnet og verden vi er en del av.