Envidan er Nordens ledende vann- og avløpsspesialist med tre uavhengige forretningsområder: konsulentvirksomhet, entreprenørvirksomhet og programvare.

Vi hjelper forsyninger, kommuner og industri innenfor vannets kretsløp. Og uansett om vi gir råd om klimatilpasning, leverer ferdige anlegg eller utvikler innovative programvareløsninger, er vannekspertise og digital tenkning alltid i fokus.

Fra våre kontorer i Norge, Sverige og Danmark bidrar +400 ansatte til å løse noen av vannsektorens største utfordringer: bærekraftig vannforvaltning, klimatilpasning og sikring av rent drikkevann.

På denne måten ble virksomheten vår født med et bærekraftig DNA. Men ambisjonene våre strekker seg lenger. Gjennom vår sterke, tekniske ekspertise kan vi tilby praktiske, bærekraftige løsninger på våre kunders spesifikke problemer.

kunder

kontorer

medarbejdere

Handling bak våre bærekraftige ord

Høy profesjonalitet forplikter. Vi vet det. Og det er derfor vi ønsker å være den foretrukne eksperten på bærekraft innenfor vannets kretsløp. Derfor kurser vi alle kolleger i bærekraft og bygger en sterk rådgiverbase som kan flytte sektoren på dette området.

Vi er allerede i full gang. Og vi dedikerer oss til å sette bindende mål år etter år.

Innen 2025 vil vi være bevist bærekraftige. Vi skal beregne hvor bærekraftig vår virksomhet er – i forhold til hva jorden tåler.

Vi vil også råde våre kunder til å velge løsninger, prosjekter og produkter som er bærekraftige og innenfor planetens grenser.

Vi kan gjøre alt det fordi vi investerer 20 prosent av overskuddet vårt i forskning og utvikling hvert år. Det er unikt i bransjen.

Rådgivning

Som rådgivere for forsyning, kommuner og industri leverer vi bærekraftige løsninger for våre kunders prosjekter, enten vi gir råd om klimatilpasning, drikkevann, avløp, natur og vannmiljø, biogass eller fjernvarme.

Våre råd inkluderer:

 • Analyse og design
 • Planlegger
 • Prosjektplanlegging
 • Eksport og igangkjøring
 • Innkjøring og dokumentasjon

Programvare

Hos Envidan vet vi at veien til en bedre og mer bærekraftig vannsektor er digital. Derfor leverer vi et bredt utvalg av programvareprodukter for fremtidens vannsektoren, slik at verktøyene kan:

 • Optimalisering av driften av renseanlegg
 • Samle inn og bruk data som et beslutningsverktøy
 • Få de beste forutsetningene for avløpsplanlegging
 • Planlegg forsyningsjobbene effektivt
 • Optimalisering av service
 • Sikre datadrevet aktivaforvaltning

Bedriften

Envidan leverer bruksklare spillvannsanlegg, ressursanlegg og vannverk, og vi hjelper våre kunder med alle faser av bygget. Vi har en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til våre kontrakter, og vi involverer alle våre spesialister i prosessen.

Våre totale leveranser inkluderer:

 • Rense- og ressursanlegg

 • Vann fungerer

 • Slambehandling

 • Personalbygg

 • Avløpstekniske løsninger

Envidan flagg atmosfære

Vi husker hvor vi kommer fra

Envidan ble grunnlagt i 1995 på verdiskaping gjennom høy profesjonalitet, dypt engasjement og korte beslutningsprosesser. Det er fortsatt oss. Fordi vi tar vare på kulturen vår.

Siden 2020 har kapitalfondet Waterland vært vår hovedaksjonær . Dette gir oss muskler til å skape enda flere konkrete løsninger til beste for miljøet på tvers av landegrensene.

For målet er å gjøre Envidan til en sterk europeisk aktør innen løsninger for vannets kretsløp. Og dette kommer kunder og ansatte til gode i form av et stadig dyktigere og høyt spesialisert fagmiljø.

Men selv om vekstambisjonene våre er store, husker vi hvor vi kommer fra. Vi vil alltid møte hverandre, våre kunder og forretningspartnere med anstendighet og respekt. Og vi blir aldri lei av å utfordre det eksisterende for å skape smartere eller enklere løsninger – med internasjonalt utsyn og lokal innsikt.

Hos Envidan har vi fem verdier: Mennesket i sentrum, frontløper, kjøpmannskap, ryddighet og holdbarhet.</p>
<p>Hos Envidan er våre verdier en integrert del av vårt daglige arbeid og de mange prosjektene vi hjelper våre kunder med.