Envidan er en av Nordens ledende vann- og avløpsspesialist med tre uavhengige forretningsområder: rådgivning, programvareutvikling og entreprenørvirksomhet. I tillegg tilbyr vi rådgivning innen arealplanlegging, landskapsforming, samferdsel og geoteknikk.

Vi bistår private aktører og offentlig sektor med bærekraftige løsninger innenfor vannets kretsløp og tilgrensende fagområder. Vi tenker helhetlig, tverrfaglig og bærekraftig fra de første ideene til det ferdige prosjektet. Vår styrke er faglig ekspertise og tverrfaglig samarbeid, uavhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet.

Fra kontorene våre i Norge, Sverige og Danmark er alle våre ansatte klare til å løse noen av våre største utfordringer: klimatilpasning og bærekraftig ressursforvaltning.

Med dette utgangspunktet ble virksomheten vår til, fundamentert på bærekraft. Men ambisjonene våre strekker seg lengre og med vår tekniske ekspertise kan vi tilby praktiske, bærekraftige løsninger på våre kunders utfordringer.

kunder

kontorer

medarbeidere

Fra bærekraftige ord til handling

Høy kompetanse forplikter og det er derfor vi ønsker å være den foretrukne rådgiveren med bærekraft som utgangspunkt, innenfor alle våre fagområder. Derfor blir alle våre ansatte kurset i bærekraft og vi bygger opp et sterkt fagmiljø som skal flytte bransjen framover.

Vi forplikter oss til å sette oss bindende mål år etter år og innen 2025 skal vi være beviselig bærekraftige. Når vi gir råd til kundene våre skal vi foreslå løsninger og produkter som er varige og bærekraftige. Innen 2025 skal vi beregne hvor bærekraftig selskapet vårt er i forhold til planetens tåleevne. Alt dette kan vi gjøre fordi vi investerer 20% av overskuddet vårt i forskning og utvikling hvert år, noe som er unikt i bransjen.

Rådgivning

Som rådgivere for private aktører og offentlig sektor leverer vi varige og bærekraftige løsninger for våre kunders prosjekter, helt fra de første ideene til det ferdige prosjektet. I alle prosjekter har vi fokus på tverrfaglig samarbeid uavhengig av størrelse og kompleksistet.

Våre råd inkluderer:

 • Konseptutvikling
 • Prosjektering
 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Innkjøring og dokumentasjon
 • Ansvarlig søker (utomhusarbeider)

Programvare

For å lykkes med å gjøre vannsektoren bedre og mer bærekraftig, står digitale verktøy helt sentralt. Derfor har Envidan utviklet et bredt utvalg av programvareprodukter for fremtidens vannsektor.

Disse verktøyene kan bidra med å:

 • Optimalisere driften av renseanlegg
 • Samle inn og bruke data som et beslutningsverktøy
 • Planlegge forsyningsjobbene effektivt
 • Optimalisere avløpsplanlegging
 • Sikre datadrevet forvaltning og drift
Envidan flagg atmosfære

Vi husker hvordan det begynte

Envidan ble grunnlagt i 1995 basert på verdiskaping gjennom høy profesjonalitet, dypt engasjement og korte beslutningsprosesser. Vi har fortsatt med oss disse verdiene, siden de er fundamentet for arbeidskulturen vår.
Siden 2020 har kapitalfondet Waterland vært vår hovedaksjonær. Dette gir oss økonomiske muskler til å skape enda flere praktiske løsninger til det beste for miljøet på tvers av landegrensene.

I 2016 startet Envidan opp i Norge med kontor i Oslo. I 2022 ble Arealtek fusjonert med Envidan og i 2023 ble VA Consult en del Envidan. Vi har i dag kontorer i Oslo, Elverum, Moss, Drammen, Sandefjord, Grenland og på Gardermoen.

Målet er å gjøre Envidan til en sterk europeisk aktør innen løsninger for vannets kretsløp. Dette kommer alle våre kunder og ansatte til gode i form av et stadig dyktigere og høyt spesialisert fagmiljø.

Men selv om vekstambisjonene våre er store, har vi med oss verdiene våre. Vi vil alltid møte hverandre, våre kunder og forretningspartnere med anstendighet og respekt, og vi blir aldri lei av å utfordre det eksisterende for å skape smartere eller enklere løsninger – med internasjonalt utsyn og lokal innsikt.

Hos Envidan har vi fem verdier: Mennesket i sentrum, frontløper, kjøpmannskap, ryddighet og holdbarhet.</p>
<p>Hos Envidan er våre verdier en integrert del av vårt daglige arbeid og de mange prosjektene vi hjelper våre kunder med.