Rådgivning

Våre spesialister er din garanti for kompetent og bærekraftig rådgivning

Som en av Nordens ledende vann- og avløpsspesialist er rådgivning en av våre kjernetjenester

Som rådgiver for interkommunale selskaper, kommuner og industri bidrar vi til å løse morgendagens utfordringer innenfor den skandinaviske vannsektoren, hvor vi leverer bærekraftige løsninger for våre kunders prosjekter. Dette gjelder enten vi gir råd om klimatilpasning eller prosjekterer avløpsrenseanlegg, vannverk, VA-infrastruktur eller biogass- og fjernvarmeanlegg.

Vi jobber med hele vannets kretsløp, fra kilde til forbruker, og våre råd inkluderer løsninger i liten og stor skala – fra individuelle begrensede prosjekter til levering av komplekse totalentrepriser.

Vi jobber hver dag for å sikre et bedre miljø og en mer effektiv forsyningssektor som gir verdi for samfunnet, innbyggerne og natur- og vannmiljøet som omgir oss, og du kan trygt kontakte oss dersom du trenger hjelp til planlegging, prosjektering, gjennomføring, idriftsettelse og dokumentasjon innenfor alle våre forretningsområder.

Få oversikt over fagområdene vi dekker

Avløpsrensing

Vi har kompetanser innen avansert rensning av avløpsvann for kommuner og industrier, design av renseanlegg, bærekraftig nyttiggjørelse av avløpsvannets ressurser og state-of-the-art prosessoptimering.

Vann og avløp

Vi planlegger og prosjekterer fremtidens vann- og avløpssystemer og tilbyr spisskompetanse innen utredelser, rehabiliteringer, saneringsplaner, hovedplaner og detaljtekniske løsninger.

Klima og overvann

Vi sikkrer klimatilpasning i alle prosjekter og har som mål å skape gode prosjekter gjennom fremtidrettede overvannsløsninger, flomvurderinger, skybruddsplanlegging og hydrauliske modeller og simuleringer.

Kartutsnitt med omriss av planområdet

Samferdsel

Vi har erfaring med prosjektering av veg- og sideanlegg med ulik kompleksitet, fra mindre boligutbyggingsprosjekter til mer komplekse krysssløsninger, og utarbeidelse av tegningshefter for ulike planfaser.

Kartutsnitt med omriss av planområdet

Geoteknikk

Vi er eksperter innenfor geoteknikk, som er en viktig del av alle bygg- og anleggsprosjekter. Hos Envidan får du omfattende og kvalifisert rådgivning om geoteknikk, hvor vi finner gode løsninger for ditt individuelle prosjekt.

Kartutsnitt med omriss av planområdet

Arealplan

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen arealplanlegging: utarbeidelse av arealplaner, konsekvensutredninger, 3D-visualisering, bebyggelsesplaner og landskapsforming mv. Vi står klare til å gi råd fra de første ideene til det ferdige prosjektet.

Kontakt meg
for mer informasjon

Tor Håkon Møller

Managing Director

+47 905 76 377

thm@envidan.no