Enablo

Avansert sanntidskontroll for å optimalisere renseanlegget ditt med Enablo

Med styringsverktøyet Enablo får du programvare for online styring av renseanlegget ditt – kombinert med kompetent rådgivning.

Å drive renseanlegg handler i stor grad om å utnytte ressursene bedre, optimalisere driften og redusere anleggets klimaavtrykk.

Men driftsmål som reduksjon av lystgassutslipp, energiforbruk eller kapasitetsutvidelse og økt hydraulisk kapasitet er ikke alltid lett å balansere, og hos Envidan vet vi av erfaring at slike driftsmål kan bli direkte motstridende. Og det øker kompleksiteten i den grad disse målsettingene kombineres med de stadig økende kravene til både bærekraft og bedre ressursutnyttelse.

Med Enablo kan du ta kontroll over driften og jobbe fokusert mot dine operative mål. Envidans eksperter står bak deg hele veien, slik at vi sammen når de målene som din forsyning setter.

Med Enablo får du et partnerskap basert på tre pilarer:

Våre ferdigheter er dine ferdigheter

Med Enablo blir Envidans rådgivere en sparringspartner i din driftsorganisasjon. Du får:
  • Tilgang til våre spesialistressurser , som du kontinuerlig kan sparre med ved behov.
  • To årlige møter , hvor vi gjennomgår prestasjonene, slik at vi sikrer at dine mål nås.
  • Råd og sparring om hvordan du kan sette i gang nye forvaltningstiltak som kan forbedre driften av ditt anlegg.

Dine mål definerer løsningen din

Med Enablo kjøper du ikke en serie standardkontroller, du trenger bare halvparten av dem. Du får:
  • Kontrollene du trenger for anlegget ditt.
  • Konkrete kontroller som tar utgangspunkt i dine mål og behov – uansett om de handler om bedre kapasitetsutnyttelse, driftsbesparelser, bærekraft eller noe helt annet.
  • Løpende oppfølging når kontrollene er satt opp, slik at vi sammen sikrer at målene nås.

Felles verdiskaping på tvers

Enablo er en fullstendig gjennomsiktig løsning. Det betyr at:
  • Våre kompetente prosess- og ledelsesspesialister trekker på data og erfaring fra samarbeidet på tvers av leverandørindustrien – til fordel for alle Enablo-kunder.
  • Du har innsikt i kontrollene dine , slik at du vet hva som foregår i ditt eget maskinrom.
  • Du er garantert konstant utvikling og optimalisering av kontrollene dine – og dermed bedre måloppfyllelse.

Energikrisen er over oss

– det stiller krav til renseanlegget ditt

Synes du også det er vanskelig å balansere skyhøye energipriser, et ønske om å spare energi og å redusere klimaavtrykket?
Du er ikke den eneste!

 

Les mer om hvordan verktøy får kontroll over energiforbruk og kostnader i energikrisen med Enablo (på dansk)

Sak: Et pågående samarbeid med Skanderborg Forsyning

Enablo er utviklet i samarbeid med Skanderborg Forsyning.

Vil du lese mer om samarbeidet og hvordan Skanderborg Forsyning nådde sine mål om økt hydraulisk kapasitet, reduserte lystgassutslipp og generelt større kontroll over driften?

Har du spørsmål om Enablo?

Kan jeg operere i henhold til strømpriser og nedbørsprognoser med Enablo?

Selvfølgelig! Verkene kan organisere driften etter tidspunktene da strømmen er billigere og/eller grønnere. Det er en ny funksjon som Envidan har utviklet under energikrisen.

Er Enablo også relevant for min forsyning dersom vi produserer biogass?

Ja. Noe spesielt med Enablo er at vi kan skreddersy produktet til dine behov og mål – også hvis forsyningen din produserer biogass.

Kontakt meg
for mer informasjon

Peter Eskelund

Sales Director

+45 27 15 37 92

pel@envidan.dk