1. Bærekraft i grunnen

Vi ønsker å være den foretrukne eksperten på bærekraft innenfor hele vannets kretsløp og vi jobber med å bygge en sterk rådgiverbase som kan flytte hele sektoren i en mer bærekraftig og digital retning. Vi er allerede i full gang, og vi setter forpliktende mål år etter år.

2. Høy profesjonalitet

Du kan bli en del av Nordens sterkeste fagmiljø på vannets kretsløp og tilgrensende fagområder. Hver dag jobber sektorens faglige fyrtårn målrettet med bransjens største utfordringer: Grønn omstilling, klimatilpasning og sikring av rent drikkevann. I tillegg har vi et årlig kursbudsjett avsatt til din faglige utvikling, som du og din leder i fellesskap bestemmer hvordan skal brukes.

3. Investering i forskning og utvikling

Hvert år investerer vi 20 % av overskuddet vårt i forskning og utvikling – dette inkluderer også din forskning og utvikling. Hvorfor? Så vi kan tiltrekke oss de skarpeste hodene og samarbeidspartnerne fra de fremste forskningsinstitusjonene på feltet

6. Sterkt sosialt fellesskap

Du vil bli en del av et sterkt kollegialt fellesskap med 400+ ansatte i Danmark, Sverige og Norge. Det arrangeres alt fra sommerfester til julelunsjer, champagnesmaking, brettspillkafeer og bakekonkurranser.

7. Høy medarbeidertrivsel

Høy arbeidsglede står øverst på agendaen vår. Derfor har vi trivselsmålinger fire ganger i året, og hvert tredje år gjennomfører vi også en stor medarbeidertilfredshetsundersøkelse for å ta temperaturen på det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet i Envidan.

10. Stor takhøyde og kort vei til avgjørelser

I Envidan har vi en flat lederstruktur og stor medarbeiderinnflytelse, noe som gjør at det ikke er langt fra tanke til handling. Vi lytter til nye ideer, gir ansvar og stoler på at du vil ta ledelsen på prosjektene du deltar i.

4. Mulighet for heltid, deltid og alt i mellom

Det er mange måter å være ansatt på Envidan. Kanskje du ønsker å jobbe deltid mens barna dine er små, slik at du kan ha tid og nærvær med dem. Kanskje du har pensjonert deg, men ønsker å opprettholde profesjonaliteten din. Eller kanskje du er på et sted i livet hvor du ønsker å gi karrieren et løft og vie din fulle oppmerksomhet til arbeidet.

5. Skaff deg en mentor

Det er nok å holde styr på som nyansatt, så når du starter i Envidan kan du få tildelt en mentor i form av en kollega som veileder deg gjennom oppstarten og svarer på alle dine spørsmål.

8. BrainBox: Brenn for ideene dine

I vår interne tenketank BrainBox oppfordrer vi ansatte til å bidra med alle tenkelige ideer – fra ville forretningsideer og konkrete miljø- og energibesparende tiltak til ideer som sikrer en bedre intern kultur eller fremmer trivsel. Fire ganger i året belønner vi de beste ideene, og er de gode, blir de implementert.

9. Vondt i kropp eller sinn?

Vi tar ansvar for våre ansattes fysiske og psykiske helse gjennom vår behandlingsforsikring, som bl.a. gir tilgang til fysioterapi, psykologkonsultasjoner, soneterapi og akupunktur.

Høy fleksibilitet

Vi tror at du selv vet hvor og hvordan du jobber best og mest effektivt. Derfor tilbyr vi fleksible rammer slik at du enklere kan ha kontroll på ditt arbeidsliv og privatliv.
Vi har kontorer i Elverum, Gardemoen, Oslo, Moss, Drammen, Skien og Sandefjord.

Vil du bli med på laget?

Vi er alltid på utkikk etter smarte hoder – uavhengig av alder, tjenestetid, kjønn eller geografisk plassering.

Dersom ingen av våre ledige stillinger samsvarer med din profil, er du også velkommen til å søke uoppfordret eller kontakte HR, som kan hjelpe deg videre.

 

Se vores ledige stillinger

Vil du vite mer om vår virksomhet og vårt arbeid i vannbransjen?