Arealplan & landskap

Spør oss når du trenger hjelp til:

I Envidan har vi lang erfaring innen arealplanlegging og landskap. Våre medarbeidere har bakgrunn fra offentlig forvaltning og privat sektor og kan kyndig lede planprosessen og veilede kunden enten det er en mindre endring, detaljregulering eller kommuneplan.

Vi har gjennomført et stort antall planer med variasjon i tema: boligbebyggelse, næring og samferdsel, ofte i kombinasjon med landskapsprosjektering, mulighetsstudier og 3D-visualisering.

Vi holder oss løpende oppdatert innen lovgivning og digital utvikling, setter kundens behov først og har som mål å skape de beste prosjektene.

Kontakt meg
for mer informasjon

Hilde Smedstad

Arealplanlegger

+47 93 06 93 63

his@envidan.no