Processvatten

En komplett vattenleverantör till industrin

Processvatten – standard och skräddarsydda lösningar

Inom industrin ökar kraven på det vatten som ingår i processerna. Med vår långa erfarenhet levererar vi processvattenlösningar med bästa tillgängliga teknologi, i många fall baserade på egenutvecklade unika processer och därmed alltid lösningar som är anpassade till industrins specifika behov. Våra lösningar ger dig kostnadseffektiva anläggningar där vi också erbjuder fortsatt trygghet genom service och support.

 

Branscher

Vi förser fler olika branscher med olika vattenprocesslösningar. Våra kunder finns bland annat inom följande verksamhetsområden:

 • Processindustrin
 • Livsmedel
 • Kraftverk och värmeverk
 • Läkemedel och bioteknik
 • Verkstadsindustrin
 • Elektronik

Anläggningar

Gemensamt för våra kunder finns behovet av att rena vattnet som ingår i deras processer. Vi möter detta genom att kundanpassa anläggningarna.

Vi tillhandahåller bland annat anläggningar för:

 • EPS/UPS klassat vatten till läkemedelsindustrin
 • Bakteriefritt och avjoniserat vatten till livsmedelsindustrin
 • Avsköljning av komponenter inom elektronik- och verkstadsindustrin
 • Skydd mot korrosion och beläggningar inom kraftverk och processindustrin

Service och underhållstjänster

Vi erbjuder både standardiserade och kundanpassade paketlösningar inklusive service- och underhållstjänster. Vår serviceavdelning är en högt prioriterad funktion med engagerade och kompetenta servicetekniker.

Hos oss får du en kostnadseffektiv service och ett underhåll av hög kvalitet för ett säkert och hållbart vatten.

Serviceavdelningen är specialiserade inom följande områden:

 • Service av validerade och industriella vattenreningsanläggningar
 • Uppgraderingar av vattenreningsanläggningar
 • Utbildning av driftspersonal
 • Nyinstallationer

Serviceavtal

För att skapa kontinuitet och säkerställa våra kunders produktion där processvatten ingår är ett serviceavtal till stor fördel.

Ett serviceavtal ger er fördelen att ni i mycket högre grad undviker kostsamma driftstopp och störningar.

Ingår processvattnet i en kontinuerlig process kan ni enkelt inkludera vår jourservice som ger er fördelen att vi rycker ut vid eventuella störningar och driftstopp.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Andreas Eriksson

Affärsområdeschef Procsessvatten

+46 8 440 36 58

aer@envidan.se