Många praktikanter har börjat sin karriär på Envidan och vi hoppas på fler.

Du kommer med nyfikenhet, ny kunskap och nya idéer från skolan, och vi erbjuder spännande uppgifter från alla hörn av den skandinaviska vattenindustrin och professionell sparring från branschens bästa. En ren win-win-situation, om vi säger det själva.

Du kan också skriva ditt slutprojekt eller din avhandling i samarbete med våra skickliga specialister, oavsett om du har en IT- eller ingenjörsbakgrund. Vi tillhandahåller kunskap, data och vägledning, och i gengäld förväntar vi oss att du tar initiativ och sätter din prägel på programmet.

Och vem vet. Det kan öppnas dörren till en fortsatt karriär på Envidan?

”Min praktik på Envidan
är en tid då jag lärde mig många tekniska discipliner som man inte kan lära sig genom att gå i skolan.”

”Min tid som student på Envidan har inneburit både ett examensarbete och ett studentjobb. I båda fallen har jag haft stort inflytande över valet av uppgifter och planen för genomförandet. Detta har inneburit att alla uppgifter har varit relevanta för mitt examensprogram och att de har legat inom mina intresseområden.”

Skriver du på din avhandling, din doktorsexamen eller ditt slutprojekt?

Skriv den i samarbete med oss och få en unik möjlighet att dyka ner i en spännande fallstudie från den skandinaviska vattenindustrin. Vi tillhandahåller kunskap och data, och du får expertråd från en av våra specialister på vägen.

Du kan komma med en idé om en fråga som du vill utforska, eller så kan vi arbeta tillsammans för att hitta en.

Letar du efter en praktikplats?

Som praktikant på Envidan får du möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper från dina studier på våra spännande projekt inom vattenindustrin.

Du kommer att få värdefull erfarenhet, utveckla din yrkeskompetens och ta ansvar för specifika uppgifter. Du kommer utan tvekan att lära dig mycket och du kommer att bli en del av en professionell och social gemenskap av både erfarna och unga medarbetare som hjälper varandra och har roligt samtidigt.

Kan du bidra positivt till ett eller flera av våra affärsområden? Skicka då en ansökan till oss – oavsett om du studerar teknik, biologi, IT-arkitektur eller något annat.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Marie Gralén

Head of People & Culture Sverige

mgr@envidan.se