Envidan är Nordens ledande specialist på vatten och avlopp med tre oberoende affärsområden: konsulttjänster, software och entreprenader.

Vi hjälper företag, kommuner och industrier inom vattnets kretslopp. Oavsett om vi ger råd om klimatanpassning, levererar nyckelfärdiga system eller utvecklar innovativa mjukvarulösningar, står vattenexpertis och digitalt tänkande alltid i centrum för vårt arbete.

Från våra kontor i Sverige, Danmark och Norge bidrar 400 medarbetare till att lösa några av vattensektorns största utmaningar: hållbar vattenförvaltning, klimatanpassning och rent dricksvatten.

På så sätt föds vår verksamhet med ett hållbart DNA. Men våra ambitioner sträcker sig längre än så. Genom vår starka tekniska expertis kan vi erbjuda praktiska och hållbara lösningar på våra kunders specifika problem.

kunder

kontor

anställda

Handling bakom våra hållbara ord

Hög professionalism är en skyldighet. Vi vet. Det är därför vi vill vara den främsta experten på hållbarhet inom vattnets kretslopp. Därför utbildar vi alla kollegor i hållbarhet och bygger upp en stark rådgivarbas som kan föra sektorn framåt på området.

Vi är redan i full gång. Och vi är fast beslutna att sätta upp bindande mål år för år.

År 2025 kommer vi att vara bevisat hållbara. Vi kommer att beräkna hur hållbar vår verksamhet är – i förhållande till vad jorden klarar av.

Vi kommer också att råda våra kunder att välja lösningar, projekt och produkter som är hållbara och ligger inom planetens gränser.

Vi kan göra allt detta eftersom vi investerar 20 procent av vår vinst i forskning och utveckling varje år. Detta är unikt i branschen.

Konsulttjänster

Som konsult för samhällsnyttiga företag, kommuner och industrier tillhandahåller vi hållbara lösningar för våra kunders projekt, oavsett om vi ger råd om klimatanpassning, dricksvatten, avloppsvatten, natur och vattenmiljö, biogas eller fjärrvärme.

Våra konsulttjänster omfattar följande:

 • Analyser och utformning
 • Planering
 • Projektplanering
 • Genomförande och driftsättning
 • Driftsättning och dokumentation

Software

På Envidan vet vi att vägen till en bättre och mer hållbar vattensektor är digital. Därför erbjuder vi ett brett utbud av mjukvaruprodukter för framtidens vattensektor, som gör det möjligt för vattenbolag att:

 • Optimering av driften av avloppsreningsverk
 • Samla in och använda data som ett verktyg för beslutsfattande.
 • Få de bästa förutsättningarna för planering av avloppsvatten
 • Effektiv planering av arbetsuppgifter inom försörjningssektorn
 • Optimera servicen
 • Säkerställa datadriven förvaltning av tillgångar

Entreprenad

Envidan levererar färdiga avloppsreningsverk, resursverk och vattenverk, och vi hjälper våra kunder i alla faser av byggandet. Vi har en holistisk och tvärvetenskaplig strategi för våra kontrakt och involverar alla våra specialister i processen.

Våra nyckelfärdiga leveranser omfattar:

 • Anläggningar för behandling av avloppsvatten och resurser
 • Vattenverk
 • Behandling av slam
 • Besättningsbyggnader
 • Tekniska lösningar för dränering
Envidan flagg atmosfär

Vi minns varifrån vi kommer

Envidan grundades 1995 och bygger på värdeskapande genom hög professionalism, djupt engagemang och korta beslutsprocesser. Det är fortfarande vi. För att vi värnar om vår kultur.

Sedan 2020 har den privata kapitalfonden Waterland varit vår största aktieägare. Detta ger oss muskler att skapa ännu mer konkreta lösningar för miljön över gränserna.

Målet är att göra Envidan till en stark europeisk aktör inom lösningar för vattencykeln. Det kommer att gynna kunder och anställda i form av en alltmer kvalificerad och högspecialiserad yrkeskår.

Men även om våra tillväxtambitioner är stora, kommer vi ihåg varifrån vi kommer. Vi kommer alltid att behandla varandra, våra kunder och partners med artighet och respekt. Och vi tröttnar aldrig på att utmana status quo för att skapa smartare eller enklare lösningar – med en internationell synvinkel och lokal insikt.

Värderingar