Dataplattform

Med en dataplattform samlas alla data från hela verksamheten på ett och samma ställe.

Anpassa din verksamhet för framtiden

I linje med ambitiösa effektivitetsmål, strängare lagstiftning och höga dokumentationskrav ökar behovet av att utnyttja data optimalt och fatta bättre beslut baserat på dokumentation och data. Därför har Envidan skapat en dataplattform för att möjliggöra intelligent och datadrivet beslutsfattande baserat på data från hela verksamhet.

Dataplattformen ger mervärde åt outnyttjade uppgifter från verksamheten när de samlas in, systematiseras och görs användbara. Med ett gemensamt dataunderlag för ekonomi, HR, IT och driftsdata kan du till exempel förutspå driftsbesparingar, uppfylla ändrad lagstiftning samt dokumentera och justera dina KPI:er för hållbarhetsmål, koldioxidutsläpp, lustgas, förvaltning av tillgångar och investeringar, datakvalitet och mycket mer.

Dataplattformen är byggd av ingenjörer – för ingenjörer

Dataplattformen utvecklas av Envidans enhet Data Science där medarbetare med erfarenhet från vattenindustrin arbetar i nära samarbete med våra mjukvaruingenjörer. Dataplattformen kombinerar därför omfattande vattenexpertis och djupgående kunskap om vattenindustrin med omfattande datakompetens och kunskap om digitalisering.

Instrumentpanel

Den kan samla in, strukturera och visualisera data.

Dataexportör

Den kan exportera alla uppgifter från Envidans program till dig.

Plattformen

Du får full tillgång till all data på plattformen på samma villkor som Envidan.

Frågor om Dataplattformen?

Du kanske hittar svaret här

Kan jag flytta från Insights till Dataplattformen i ett senare skede?

Ja, det kan du göra.

Kan jag dela med andra organisationer genom Insights?

Ja, det kan du.

Kan jag själv publicera rapporter i Insights?

Nej, inte än! Men vi arbetar på en lösning för att göra detta möjligt.

Ansvarar Envidan för dataintegreringar?

Ja, det gör vi.