Rådgivning

Våra specialister är din garanti för kompetent och hållbar rådgivning.

Som Nordens ledande specialist på dricksvatten och avloppsvatten är rådgivning en av våra viktigaste tjänster.

Som rådgivare till företag, kommuner och industrier bidrar vi till att lösa morgondagens utmaningar inom den skandinaviska vattensektorn genom att tillhandahålla hållbara lösningar för våra kunders projekt. Detta gäller oavsett om vi ger råd om klimatanpassning eller utformar avloppsreningsverk, vattenverk, dräneringssystem eller biogasanläggningar.

Vi arbetar med hela vattnets kretslopp, från källa till konsument, och vår rådgivning omfattar både små och stora lösningar – från enskilda, begränsade projekt till komplexa nyckelfärdiga kontrakt.

Vi arbetar varje dag för att säkerställa en bättre miljö och en effektivare försörjningssektor som skapar värde för samhället och medborgarna samt den natur- och vattenmiljö som omger oss. Du kan kontakta oss om du behöver hjälp med planering, konstruktion, utförande, driftsättning, uppstart och dokumentation inom alla våra expertområden.

Få en översikt över våra områden

Vattenförsörjning

Vi tar hand om vattnets kretslopp, från källa till konsument, och vi hjälper bolag, vattenverk och kommuner att trygga framtidens vattenförsörjning.

Avloppsvattenrening

Vi ger råd om avancerad rening, hållbar återvinning av resurser ur avloppsvatten, utformning av reningsverk och optimering av processer enligt den senaste tekniken.

Ledningsnät

Vi utreder och projekterar vi framtidens VA-system. Genom hydrauliska beräkningar, planering och projektering av lösningar sätter vi standarden för utvecklingen av dagens ledningssystem.

Klimatanpassning

Vi integrerar klimatanpassning i alla våra projekt och erbjuder lösningar som radarövervakning, hydraulisk modellering och simuleringar för att framtidssäkra dina dag- och spillvattensystem.

Ribe Biogas

Biogas

Vi erbjuder rådgivning av förstudier, processrådgivning, myndighetsbehandling, anbudsmaterial och tillsyn, bedömningar av underlaget för en biogasanläggning för projektgenomförande med beställaranbud, projektledning och tillsyn.

VA-management

Vi erbjuder kunskap om långsiktig och strategisk investeringsplanering, både tekniskt och finansiellt för din anläggning.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Mathias Svensson

Verkställande direktör

+46 70 676 14 70

msv@envidan.se