Rådgivning

Våra specialister är din garanti för kompetent och hållbar rådgivning.

Som Nordens ledande specialist på vatten och avloppsvatten är konsultation en av våra viktigaste tjänster.

Som konsulter till företag, kommuner och industrier bidrar vi till att lösa morgondagens utmaningar inom den skandinaviska vattensektorn genom att tillhandahålla hållbara lösningar för våra kunders projekt. Detta gäller oavsett om vi ger råd om klimatanpassning eller utformar avloppsreningsverk, vattenverk, dräneringssystem eller biogasanläggningar.

Vi arbetar med hela vattnets kretslopp, från källa till konsument, och omfattar både små och stora lösningar – från enskilda, begränsade projekt till komplexa nyckelfärdiga kontrakt.

Vi arbetar varje dag för att säkerställa en bättre miljö och en effektivare försörjningssektor som skapar värde för samhället, medborgarna samt den natur- och vattenmiljö som omger oss. Du kan kontakta oss om du behöver hjälp med planering, konstruktion, utförande, driftsättning, uppstart och dokumentation inom alla våra expertområden.

Få en översikt över de teknikområden som vi täcker.

Vattenförsörjning

Vi tar hand om vattnets kretslopp, från källa till konsument, och vi hjälper företag, vattenverk och kommuner att trygga framtidens vattenförsörjning.

Dränering

Vi designar och planerar framtidens avloppssystem och erbjuder hydrauliska beräkningar, planering, pumpteknik och LAR-lösningar från de bästa leverantörerna.

Anpassning till klimatförändringar

Vi integrerar klimatanpassning i alla våra projekt och erbjuder lösningar som radarövervakning, hydraulisk modellering och simuleringar för att framtidssäkra dina regn- och spillvattensystem.

Behandling av avloppsvatten

Vi ger råd om avancerad rening av avloppsvatten, hållbar återvinning av avloppsvattenresurser, utformning av reningsverk och optimering av processer enligt den senaste tekniken.

Natur och vattenmiljö

Vi specialiserar oss på förvaltning och restaurering av vattendrag, sjöar och floddalar. Våra experter är allt från biologer och geologer till jordbruksteknologer och ingenjörer, vilket gör att alla aspekter av ett projekt täcks in.

Energi och fjärrvärme

Våra experter kan ge dig råd om utformningen av avancerade energianläggningar, specialiserade BAT-rekommendationer och kundrådgivning, från utformning till upphandling.

biogas

Vi erbjuder rådgivning om genomförbarhetsstudier, processrådgivning, behandling av regelverk, anbudshandlingar och övervakning, bedömningar av grunden för en biogasanläggning till projektgenomförande med anbud från kunderna, projektledning och övervakning.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Ole Munk Nielsen

COO

+45 27 15 37 77

omn@envidan.dk