VA-Operatör

VA-Operatör

VA-Operatör V3 är ett komplett processövervakningssystem för vatten-, avlopps-och miljöapplikationer. Det är ett öppet Windowsbaserat SCADA-system som levereras med alla nödvändiga verktyg som behövs för att konfigurera och bygga systemet.

VA-Operatör är en vidareutveckling av PC-Operatör och har funnits på marknaden sedan 80-talet. Systemet är uppbyggt på färdiga funktioner och kräver därmed inte att man kan programmeringskod för att konfigurera det.

VA-Operatör V3 är ett komplett processövervakningssystem för vatten-, avlopps-och miljöapplikationer