Industri

Fråga oss om du behöver råd om:

Vi strävar att alltid leverera helhetslösningar med bästa tillgängliga teknologi så att de uppfyller varje kunds unika behov definierat utifrån deras geografiska läge, produktionsprocesser, råvaror och slutprodukter.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vi förser olika typer av industrier med rådgivning (konsulting) och levererar specialiserade vattensystem.

Vi har medarbetare som är specialister på massa och papper, pilotförsök- gruvvattenrening, stål och mineral, livsmedel och dryckesprojekt.

Vi erbjuder bl a följande tekniker; kemisk fällning, sedimentering, filtrering, anaerob och aerob rening m m.

Vi förser gruvindustrin med rådgivning (konsulting) och levererar specialiserade vattensystem.

Envidan samarbetar med prospekterings-, konsult- och gruvföretag för att ta fram gruvvattenrening, från produktion av dricksvatten eller avsaltning på avlägsna platser till processvattenrening för alla typer av gruvor.

För att verifiera reningsteknik kan vi erbjuda uthyrning av utrustning för pilotförsök. Envidan har genomfört ett stort antal pilotförsök tillsammans med våra kunder

Med livsmedels- och dryckesprojekt och referenser runt om i världen har vi kompetensen och erfarenheten att minska kostnader och miljöpåverkan genom att förbättra produktionsprocesser, optimera vattenanvändningen samt nyttja biprodukter som en alternativ energikälla.

Ta gärna kontakt med oss, så ska vi göra vårt yttersta för att uppfylla och genomföra de problem och önskemål som finns!

Massa och papper

Vi strävar att alltid leverera helhetslösningar med bästa tillgängliga teknologi så att de uppfyller varje bruks unika behov definierat utifrån deras geografiska läge, produktionsprocesser, råvaror och slutprodukter.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vill du veta mera kontakta:

Katarina Poll
+46 702 94 57 58
kap@envidan.se

Gruvor

Med gruvprojekt och referenser har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade och standardiserade lösningar för ett brett spektrum av föroreningar såsom partiklar, tungmetaller, organiska ämnen, kväve, järn, mangan mm.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vi förser gruvindustrin med rådgivning (konsulting) och levererar specialiserade vattensystem.

Envidan samarbetar med prospekterings-, konsult- och gruvföretag för att ta fram gruvvattenrening, från produktion av dricksvatten eller avsaltning på avlägsna platser till processvattenrening för alla typer av gruvor.

Pilotförsök – gruvvattenrening

För att verifiera reningsteknik kan vi erbjuda uthyrning av utrustning för pilotförsök. Envidan har genomfört ett stort antal pilotförsök tillsammans med våra kunder. Pilotförsöken förbereds, genomförs och avrapporteras av oss i en omfattning som vi kommit överens om med uppdragsgivaren.

Vi erbjuder bl a följande tekniker; kemisk fällning, sedimentering, filtrering, anaerob och aerob rening m m.

Ta gärna kontakt med oss vid förfrågningar.

 

Stål och mineral

Envidan har sedan 1993 jobbat aktivt med varierande projekt åt stålindustrierna. Under åren har vi bl a levererat funktionsleveranser avseende industrivattenrening åt ett antal av stålindustrierna i Sverige.

Med stål- och mineralprojekt och referenser runt om i världen har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade lösningar för alla stadier i vattencykeln för att skapa slutna system och nollutsläpp.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Med projekt och referenser har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade lösningar för ett brett spektrum av föroreningar såsom partiklar, tungmetaller, organiska ämnen, kväve, järn, mangan mm.

Vi förser stålindustrin med rådgivning (konsulting) och levererar specialiserade vattensystem.

Envidan samarbetar med konsult- och stålföretag för att ta fram vattenrening, från produktion av dricksvatten eller avsaltning på avlägsna platser till processvattenrening för alla typer av stålindustrier.

Livsmedel och dryck

Med livsmedels- och dryckesprojekt och referenser runt om i världen har vi kompetensen och erfarenheten att minska kostnader och miljöpåverkan genom att förbättra produktionsprocesser, optimera vattenanvändningen samt nyttja biprodukter som en alternativ energikälla.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.