MimerVA

MimerVA

MimerVA är ett verktyg för att hantera verksamheten inom VA. MimerVA är framtaget och utvecklat enligt de önskemål och krav vi sett och fått från våra kunder.

Med MimerVA som ett nav för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheten inom kommuner och industrier har man kommit en bra bit på väg mot ett datoriserat verksamhetssystem. Systemet finns tillgängligt i tre varianter, MimerVA Standard, MimerVA Stand alone och MimerVA Server.

MimverVA