Enablo

Avancerad styrning i realtid för att optimera ditt reningsverk med Enablo

Med Enablo styrningsverktyg får du en programvara för onlinestyrning av ditt avloppsreningsverk – kombinerat med expertrådgivning.

Att driva ett avloppsreningsverk handlar i hög grad om att optimera verksamheten, utnyttja resurserna bättre och minska anläggningens koldioxidavtryck.

Operativa mål som att öka belastningskapaciteten och den hydrauliska kapaciteten, minska lustgasutsläppen eller minska energiförbrukningen är inte alltid lätta att balansera. På Envidan vet vi av erfarenhet att sådana mål rent av kan bli motsägelsefulla. Det blir ännu mer komplicerat när dessa mål kombineras med de ständigt ökande kraven på hållbarhet och bättre resursutnyttjande.

Med Enablo kan du ta kontroll över driften och arbeta fokuserat mot dina driftsmål. Envidans experter står bakom dig varje steg på vägen, så att vi tillsammans uppnår de mål som din verksamhet har satt upp

Med Enablo får du ett samarbete som bygger på tre pelare:

Våra kompetenser är dina kompetenser

Med Enablo blir Envidans konsulter ett bollplank i din operativa organisation. Du får:
  • Tillgång till våra specialister som du kan rådgöra med löpande vid behov.
  • Två årliga möten för att granska resultatet och se till att dina mål uppfylls.
  • Råd och vägledning om hur du kan genomföra nya styrningsåtgärder för att förbättra driften av din anläggning.

Dina mål definierar din lösning

Med Enablo köper du inte en rad standarsstyrningar som du bara behöver hälften av. Du får:
  • De styrningar som du behöver för din anläggning.
  • Konkreta styrningar baserade på dina mål och behov – oavsett om de handlar om bättre kapacitetsutnyttjande, driftsbesparingar, hållbarhet eller något helt annat.
  • Kontinuerlig uppföljning när styrningarna väl har införts, för att vi tillsammans kan se till att målen uppfylls.

Skapa gemensamt värde över hela linjen

 
Enablo är en helt transparent lösning. Detta innebär att:
  • Våra skickliga specialister inom process- och styrningsteknik drar nytta av data och erfarenheter från sina samarbeten inom VA-branschen till förmån för alla Enablo-kunder.
  • Du har insyn i dina styrningar, så du vet vad som händer i ditt eget maskinrum.
  • Du kan vara säker på att dina styrningar ständigt utvecklas och optimeras – och att målen därmed uppnås bättre.

Energikrisen är över oss

– Det ställer krav på ditt reningsverk.

Tycker du också att det är svårt att balansera de skyhöga energipriserna med en önskan att spara energi och minska ditt koldioxidavtryck?
Du är inte den enda!

 

Ta reda på mer om hur elbolagen hanterar energiförbrukning och kostnader under energikrisen med Enablo.

Har du några frågor om Enablo?

Kan jag arbeta enligt elpriser och nederbördsprognoser med Enablo?

Självklart! Du kan organisera din verksamhet och anpassa driften efter de tidpunkter då elen är billigare och/eller grönare. Det är en ny funktion som Envidan utvecklade under energikrisen.

Är Enablo också relevant för min verksamhet om vi producerar biogas?

Ja, det är det. Det speciella med Enablo är att vi kan skräddarsy produkten efter dina behov och mål – även om ditt företag producerar biogas.