Afløb

Spørg os, hvis du har brug for rådgivning om:

Som sparringspartner for de danske forsyninger, kommuner og developere, designer og projekterer vi fremtidens afløbssystemer. Vi er eksperter inden for hydrauliske beregninger, planlægning, pumpeteknik og LAR-løsninger, som i høj grad definerer den måde, vi udvikler afløbssystemer i dag.

Et grundigt analyse- og modelarbejde er essentielt for os, når vi leverer struktur-, spildevands- og kloakfornyelsesplaner. Derfor har vi et stort, specialiseret team af hydraulikere, der ved hjælp af de nyeste modelberegningsværktøjer sikrer et optimalt beslutningsgrundlag i forbindelse med afløbsprojekter.

Vi har et dedikeret anlægsteam, der har stor erfaring med projektering, udbud og tilsyn. Vi løser fx anlægsprojekter med vanskelige jordbundsforhold, høj grundvandsstand, dybe udgravninger eller dårligt funderede bygninger. Vi finder de bedste løsninger med udgangspunkt i økonomi, tid og kvalitet, og vi sørger altid for at afstemme med vores kunder. I udførelsesfasen snører vi sikkerhedsskoene og tager arbejdsjakken og sikkerhedshjelmen på, så vi sikrer optimal byggeledelse og fagtilsyn.

Vi er specialister i pumpeteknik

En af vores spidskompetencer er pumpeteknik, hvor vi gør vores ypperste for at levere en optimal pumpeteknisk udformning. Vi udarbejder analyser i tæt dialog med bygherre og leverandører, og vi involverer hele vores palette af fagspecialister, der inkluderer både maskin-, anlægs-, el og SRO-ingeniører. Vi projekterer desuden i 3D, hvilket giver de bedste betingelser for at vælge rigtigt første gang, da 3D tegningerne giver alle parter et godt visuelt overblik over projektet.

Når vi rådgiver og projekterer, sker det både i traditionelle samarbejdskonstellationer og gennem partnering. Vi er en af Danmarks mest erfarne rådgivervirksomheder, når det gælder partnering. Vi har været en del af partneringsamarbejdet i Aarhus Vand siden 2006 og har desuden stor erfaring fra andre forsyninger som Hillerød, Halsnæs og Silkeborg Forsyning samt VandCenter Syd.

Få hjælp til din spildevandsplanlægning

Hos Envidan har vi stærke faglige kompetencer inden for alle planlægningsdiscipliner, og derfor kan vi levere helstøbte løsninger, som er byg- og realiserbare. Vi udarbejder spildevands-, struktur- og klimatilpasningsplaner med fokus på alle interessenter, og vi har lavet spildevandsplaner for over halvdelen af landets kommuner samt et utal af tillæg og opdateringer. Involvering er i højsædet, når vi udarbejder planer, og vi sikrer ejerskab og forankring gennem workshops og samarbejder på tværs af kommuner, borgere og forsyninger.

Vi udarbejder bl.a. spildevandsplaner i GIDAS, som er en dynamisk digital spildevandsplan, som nemt og enkelt kan tilgås via vores EnviPortal.

GIDAS håndterer alle data fra fx MapInfo, FAS, DANDAS, BBR mv. og har en GIS-del såvel som en databasedel, så grafik og data er fuldt integreret. På den måde er planen dynamisk, da rettelser i grafikken automatisk slår igennem i skemadelen. GIDAS håndterer den lovpligtige PULS indrapportering til Miljøportalen samt upload til DIADEM.

Etablering af ledningsanlæg er en naturlig forlængelse af vores planlægningsydelser

Projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn ifm. etablering af ledningsanlæg er en væsentlig del af vores forretning inden for afløb- og klimatilpasning.

Vi anvender alle kendte metoder til etablering og sanering af afløbssystemet og har blandt andet eksperter inden for kloakprojekter udført ved hjælp af NoDig-metoder, herunder styret boring, samt tunnelering og strømpeforing. I projekterne arbejder vi ofte tværfagligt og samarbejder fx med geoteknikere, statikere og vejfolk.

Kontakt mig
for mere info

Karina Buus

Business Director for business unit´en Afløb og Klima, Danmark

+45 29 48 79 45

kbu@envidan.dk