Referanseliste – Samferdsel, veg og oppmåling

Få en rask oversikt over et utvalg av våre prosjekter

2022

Hvem

Tjonåsen Utvikling AS

Hva

Tjonåsen

Hvor

Rælingen Kommune

Når

September 2022

Envdan AS har bistått Tjonåsen Utvikling AS som teknisk rådgiver i regulerings- og byggeplanfase med prosjektering av kanalserte kryss på fylkesveg 120, adkomstveg fra fylkesveg fram til boligfeltet, terrengmodellering av nytt område for boligbygging og interne veger på boligfeltet. Oppgradering av p-plass, Tomterstien mot Nordby skole og framtidig idrettsanlegg inngikk også. Oppdraget omfattet i tillegg prosjektering av vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering og koordinering av underkonsulent for gangkulvert på fylkesvegen og elektro. Envidan AS har SØK-funksjon for infrastrukturutbyggingen.

Tjonåsen ligger mellom Tomter og Grini i Rælingen kommune, og har friluftsområder og Myrdammen i umiddelbar nærhet.

Hensikten med oppdraget var å tilrettelegge et ubebygget område i kupert terreng for bygging av frittliggende småhusbebyggelse med inntil 95 boenheter, med tilhørende infrastruktur, leke- og oppholdsarealer og adkomst fra fylkesvegen.

  • PlanID: 3027_227

For mer info, kontakt:

Inger Margrethe Ørbekkhaugen Sandbæk
ims@envidan.no
+47 91 31 81 57

2020

Hvem

Bakke Prosjekt AS
Nordby Maskin AS

Hva

Huseby-Lørenfallet Hage

Hvor

Ullensaker Kommune

Når

Juni 2020

Envdan AS har bistått Bakke Prosjekt AS i regulerings- og byggeplanfase med prosjektering av kanalsert kryss på fylkesveg 171, adkomstveg fra fylkesveg fram til boligfeltet og interne veger på boligfeltet. Oppdraget omfattet også prosjektering av vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering og koordinering av underkonsulent for gangkulvert på fylkesvegen. Huseby/Lørenfallet Hage ligger ved Lørenfallet i Lillestrøm kommune.

I byggefasen har Envidan AS bistått entreprenør Nordby Maskin AS med arbeisgrunnlag i form av arbeidstegninger og stikningsdata for maskinstyring og målebok.

Hensikten med oppdraget var å tilrettelegge et ubebygget området for bygging av kosentrert boligbebyggelse inntil 87 boenheter, med tilhørende infrastruktur og adkomst fra fylkesvegen.

  • PlanID: 3030_0226 230

For mer info, kontakt:

Inger Margrethe Ørbekkhaugen Sandbæk
ims@envidan.no
+47 91 31 81 57