Faktureringsdetaljer

Finn all relevant informasjon nedenfor

Danmark

Envidan A/S
Vejlsøvej 23
8600 Silkeborg
Att. xxx
Org. Nr. 18334305

Ean nr. 5790 002424 892

PDF-faktura sendes til mail: faktura@envidan.dk

Sverige

Envidan AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg
Att. xxx
Org. Nr. 556666-5468

PDF Faktura sendes til mail: faktura@envidan.se

Norge

Envidan AS
Leif Weldings vei 8
3208 Sandefjord
Att. xxx
Org. Nr. 927269287

EHF: 927269287

PDF faktura sendes til mail: faktura@envidan.no

Kontakt meg
for mer informasjon

Michael Flindt Nielsen

CFO

+45 21 19 45 54

mfn@envidan.dk