Affärsområde Processvatten & Service får ny ägare genom danska Guldager A/S

Med start den 1 maj 2024 tar det danska vattenreningsföretaget Guldager A/S över ägarskapet av affärsområde Processvatten & Service från Envidan AB i Sverige. Genom förvärvet får Guldager A/S nu möjlighet att växa på den svenska marknaden för vattenrening inom industri.

Guldager har en stark ställning inom vattenrening, korrosionsskydd, avhärdning av vatten och bakteriebekämpning inom industri, fastigheter, pooler och off-shore.

Efter transaktionen blir affärsområdet integrerat i Guldager Sweden. Alla avtal och serviceavtal mm som kunder har haft med Envidan Processvatten & Service kommer att fortsätta som tidigare, nu i Guldager Swedens regi.

I samband med förvärvet säger Peder Bækgaard, Head of Business Unit, Industri, och chef för Guldagers nya, svenska avdelning:

”Förvärvet av Processvatten & Service ger Guldager A/S en starkare förankring i Sverige. Den skandinaviska marknaden är ett strategiskt fokusområde och vi har sedan en tid haft en önskan om öka sin tillväxt särskilt i Sverige. Därför var det självklart att inleda en dialog med Envidan om att överta detta affärsområde eftersom Envidan har annat affärsfokus”

Mathias Svensson, VD, Envidan AB, säger om försäljningen av Processvatten & Service till Guldager A/S:

”Överlåtelsen av ägarskapet för Processvatten & Service till Guldager är ett naturligt steg i att stärka Envidans affärsfokus inom vattens kretslopp i Sverige, då vår expertis finns inom Rådgivning, Turnkey och Software. Det har därför varit naturligt att diskutera en försäljning av Processvatten till Guldager som har en stark serviceorganisation och en stark vilja att växa på den svenska marknaden.”

I avtalet ingår också att Guldager tar över hela Processvatten & Services team bestående av nio medarbetare inklusive nuvarande lokaler i Solna i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Mathias Svensson
Managing Director, Envidan AB
msv@envidan.se
+46 70 676 14 70

Peder Bækgaard
Head of Business Unit, Industri, Guldager A/S
pba@guldager.com 
+45 41 30 62 10

Andreas Eriksson
Affärsområdeschef  Guldager Sweden
aer@guldager.com 
+46 761 26 76 74