Rening av metaller med hjälp av Actiflo®, åt Zinkgruvan Mining

VA Ingenjörerna, som den 1 november 2023 fusioneras med Envidan, kommer på totalentreprenad åt Zinkgruvan Mining, att uppföra en vattenrening för rening av metaller med hjälp av Actiflo®. Projektet kommer att pågå under 2023–2024.

Anläggningen består av en reaktionstank för metallfällning med efterföljande flockning och lamellsedimentering i s.k. Actiflo®process. Mikrosand tillsammans med polymer används som ballast till de små metallhydroxid-/sulfidflockarna, vilket ger flockarna en mycket hög sedimenteringshastighet och därigenom reduceras platsbehovet för sedimentering markant i jämförelse med en konventionell sedimentering. Utgående vatten från Actiflo® poleras för suspenderade ämnen genom filtrering på ett skivfilter för att säkra att kraven kan nås vid t.ex. driftstörningar i Actiflo®.

Zinkgruvan Mining AB (ZMAB) driver Sveriges sydligaste underjordsgruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro. ZMAB har drygt 460 medarbetare och dessutom ett hundratal entreprenörer.

Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass. Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. ZMABs koncentrat säljs framför allt till kunder i Europa.