Rådgivning

Vores specialister er din garanti for kompetent og bæredygtig rådgivning

Som Nordens ledende vand- og spildevandsspecialist er rådgivning en af vores kerneydelser

Som rådgiver for forsyninger, kommuner og industrier bidrager vi til at løse morgendagens udfordringer inden for den skandinaviske vandsektor, hvor vi anviser bæredygtige løsninger på vores kunders projekter. Det gælder, hvad enten vi rådgiver om klimatilpasning eller projekterer renseanlæg, vandværker, afløbssystemer eller biogas- og fjernvarmeanlæg.

Vi arbejder med hele vandets kredsløb, fra kilde til forbruger, og vores rådgivning omfatter løsninger i lille såvel som stor skala – fra enkeltstående afgrænsede projekter til levering af komplekse totalentrepriser.

Vi arbejder hver dag for at sikre et bedre miljø og en mere effektiv forsyningssektor, der giver værdi for samfundet, borgerne og den natur og det vandmiljø, der omgiver os, og du kan trygt tage fat i os, hvis du har brug for hjælp til planlægning, projektering, udførsel, idriftsættelse, indkøring og dokumentation inden for alle vores forretningsområder.

Få et overblik over de fagområder, vi dækker

Vandforsyning

Vi tager hånd om vandets kredsløb, fra kilde til forbruger, og vi hjælper forsyninger, vandværker og kommuner med at sikre fremtidens vandforsyning.

Afløb

Vi designer og projekterer fremtidens afløbssystemer, og tilbyder hydrauliske beregninger, planlægning, pumpeteknik og LAR-løsninger fra øverste hylde

Klimatilpasning

Vi tænker klimatilpasning ind i alle vores projekter og tilbyder løsninger som radarovervågning, hydrauliske modeller og simuleringer, der fremtidssikrer dine regn- og spildevandssystemer.

Spildevands-rensning

Vi rådgiver om avanceret rensning af spildevand, bæredygtig nyttiggørelse af spildevandets ressourcer, design af renseanlæg og  state-of-the-art procesoptimering.

Natur & vandmiljø

Vi er specialister i forvaltning og restaurering af vandløb, søer og ådale. Vores eksperter tæller alt fra biologer og geologer til jordbrugsteknologer og ingeniører, og med den brede faglighed sikrer vi, at alle aspekter af et projekt bliver belyst. 

Energi og fjernvarme

Vores eksperter kan rådgive dig om design af avancerede energianlæg, BAT-anbefalinger på specialistniveau og bygherrerådgivning, fra design til kontrahering.

Biogas

Vi tilbyder rådgivning indenfor forundersøgelser, procesrådgivning, myndighedsbehandling, udbudsmaterialer og tilsyn, vurderinger af grundlaget for et biogasanlæg til projektgennemførelsen med bygherreudbud, projektstyring og tilsyn.

Kontakt mig
for mere info

Ole Munk Nielsen

Managing Director

+45 27 15 37 77

omn@envidan.dk