Ny kontroll- och byggledningshandbok ute nu!

Envidan har tillsammans med ett antal samarbetspartners från kommunala VA-verksamheter, entreprenörer, leverantörer och forskningsinstitut fått utvecklingsbidrag från Svenskt Vatten Utveckling och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) för att skriva en kontroll- och byggledarhandbok för VA-projekt. – Nu är handboken klar!

 

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll.

Kontroll- och byggledarhandboken VA är en praktisk handbok som främst vänder sig till beställarens byggledare för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt i den allmänna VA-anläggningen, främst avseende teknisk kvalitet, men även avseende tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.

Författarna till handboken anser att aktiv byggledning från beställaren kvalitetssäkrar VA-projekt och främjar samarbetet mellan beställare och entreprenör, oavsett entreprenadform.

De checklistor som finns med i handboken är nedladdningsbara i originalformat kostnadsfritt via Svenskt Vattens Vattenbokhandel. Här kan även handboken laddas ner kostnadsfritt i PDF-format. Tryckt bok säljs via Svensk Byggtjänst bokhandel.

 

Länk till Kontroll- och byggledarhandboken VA – Svenskt Vatten

Länk till Kontroll- och byggledarhandboken VA – Svensk Byggtjänst