Kustsäkring och hamnskydd

Solmax Geotube®

Tekniken används på ett enkelt och miljövänligt sätt i flera kust- och hamnskyddsprojekt.

Solmax Geotube®-tekniken används på ett enkelt och miljövänligt sätt för kust- och hamnskydd. Produkten är en hållbar och beprövad lösning för skydd av stränder och hav, den används ofta inom marin- och vattenbyggnad, t.ex vid vågbrytare, dammar och strukturer för inneslutning av marina utsläpp.
När Geotube®-påsen är på plats ger lösningen många års långvarig prestanda för att skydda kustlinjer, återuppbygga stränder eller återvinna mark.

Envidan erbjuder den ursprungliga Solmax Geotube®, en teknik som erbjuder ett brett spektrum av kustskyddsprojekt.

Beklädnad av banker

Kustskydd kan eroderas av vågor. Solmax Geotube® kan användas för ett antal lösningar mot kusterosion, som också förbättrar tillgängligheten till offentliga faciliteter samt skyddar anläggningar och egendomar.

Grävare

Diken anläggs ofta för att möjliggöra byggnation under mer gynnsamma förhållanden. Solmax Geotube® används ofta för detta ändamål, antingen som den primära lösningen eller som kärnan i en bergstruktur.

Pirer

Grynnor reglerar sandens rörelse i sidled längs stränderna, minskar erosionen och fångar upp sand på specifika platser. Solmax Geotube® används ofta som pålning för detta ändamål, vilket förbättrar tillgängligheten till offentligt tillgängliga anläggningar som stränder och bryggor.

Vågbrytare

Vågbrytare minskar vågornas energi innan vågorna når stranden och minskar därmed de eroderande krafterna på stranden. Solmax Geotube® används i stor utsträckning världen över för detta ändamål, eftersom det kräver en geotextil av mycket hög kvalitet. Här går materialkvalitet och säkerhet hand i hand.

Offshore-strukturer

Som marknadsledare erbjuder Solmax Geotube® ett omfattande sortiment av marina geotextilier och Geotube® för att minska och kontrollera erosionen runt offshore-strukturer som broar, rörledningar eller vindkraftverk.

Så här fungerar Solmax Geotube®

Solmax Geotube® används i 3 faser som kustskydd

Steg 1: Påfyllning

Fyllning av Solmax Geotube®-påsen: Muddrad sand eller liknande material fylls i påsen. Geotextilen håller kvar materialet i säcken och är tillverkad av ett unikt tyg som är särskilt utformat för marina förhållanden.

Steg 2: Bevarande av material

Materialretention: I detta steg hålls det fyllda materialet kvar i geotextilpåsen, där Solmax Geotube® tillåter det fyllda materialet att röra sig från suspension till att bilda en tät monolitisk struktur i påsen.

Steg 3: Strukturell användning

 

Strukturell användning av Solmax Geotube®: I slutfasen används den fyllda och förtätade Solmax Geotube® som en strukturell massa för kustskydd. När påsen används tillsammans med ett geotextilmembran kan den användas som en sanddynskärna eller som förstärkning eller erosionsskydd av en strandlinje. Om användningen av påsen upphör kan påsen, som är tillverkad av polypropylen, lämnas till förbränning.

Vill du veta mer?

Behöver du mer information om Solmax Geotube®-tekniken och hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt?

Kontakta mig
om du vill veta mer

Marcus Larsson

Teamledare

+46 733 941 340

mal@envidan.se