Workshop

Vi hjälper er att bli hållbara

Hållbarhet i projekt – Vi hjälper er att bli hållbara och erbjuder workshop, webbinarium eller VA-management

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att ta hållbara beslut gällande vatten. Vi hjälper er gärna med hållbarhetsworkshop, att skapa webbinarium eller utbildningar för att dela med oss av vår kunskap inom vatten exempelvis läkemedelsrening, processoptimering, kommande lagkrav (NIS2), rapportering i enlighet med kommande EU-krav (CSRD), taxonomin eller att ta beslut om hållbara VA-taxor med multikriterieanalys.

Vi anpassar innehållet utifrån ert behov, oavsett om det är:

  • att avgöra om en överföringsledning är mer hållbart än att bygga om
  • att processoptimera för att kunna styra processen och spara energi och kemikalier
  • att analysera er data för att kunna hållbarhetsrapportera
  • att se över ert arbetsmiljöarbete så att era medarbetare kan jobba säkert på er anläggning 
  • att omvandla ert slam till biogas och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.

Vi kan vatten och vi kan hållbarhet. Vi vill gärna hjälpa er att ta de hållbara besluten.

Vi anpassar hållbarhetsworkshopen

Vi genomför gärna anpassade workshops för er så att vi utgår från er situation och ert projekt. Vi tar tillsammans reda på hur ert projekt kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och era egna uppsatta hållbarhetsmål – det ger mer för er och blir mer konkret än en generell hållbarhetsworkshop eller hållbarhetsutbildning.

Olika behov – olika lösningar

Vi anpassar våra tjänster och lösningar utifrån era behov och var ni i är  just nu och var ni vill vara i framtiden med ert hållbarhetsarbete. Ni väljer fokus – är det något specifikt ni vill ha hjälp med så som att genomföra en LCA, välja material som är klimatsmart eller något mer generellt som att utbilda alla inom driften om hållbarhet. Vi täcker in både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i fråga om att ta hållbara beslut om vatten.

Introduktion till hållbarhet

Behöver ni börja från början och få en introduktion i alla hållbarhetsbegrep? Agenda 2030, Globala målen för hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, triple bottom line, ”the weddningcake”, planetära gränser, vad innebär det att vara miljömässigt social och ekonomiskt hållbar?

Konkreta aktiviteter för ert arbete

Behöver ni hjälp med att definiera era hållbarhetsmål som anpassas till vad ni gör och vilka ambitioner ni har?

Från mål till handling

Behöver ni få inspiration och konkreta idéer på aktiviteter som hjälper er att nå era hållbarhetsmål? Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet – vi tror på att delad kunskap är dubbel kunskap.

Datainsamling och uppföljning 

Behöver ni hjälp med att samla in data för att kunna analysera och följa upp ert hållbarhetsarbete? Behöver ni hjälp att förbereda er för att hållbarhetsrapportera enligt ÅRL, CSRD, GRI eller taxonomin?

Är du intresserad av en workshop, ett webbinarium eller coachning?