Reguleringsendring for Joker Brenneriroa

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles endring av privat detaljregulering, planID 163, i Løten kommune. Planområdet er på 8,1 daa og ligger inntil tidligere Jokerbutikk i Brenneriroa.

Hensikten med reguleringsendringen er å legge bedre til rette for lesse- og lossemuligheter for lastebil gjennom å flytte regulert adkomst nordover langs Budorvegen. Frist for å komme med innspill er 20.8.2023.

 

Last ned høringsbrev

 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:

Envidan AS
v/Hanne Marie Lium
hml@envidan.no
Mobil: 918 68 084.

Kontakt meg
for mer informasjon

Hanne Marie Lium

Sivilarkitekt

+47 91 86 80 84

hml@envidan.no