Lösningar och koncept

Lösningar och koncept

Vår rådgivning ger konkreta lösningar på dina utmaningar Vi är alltid angelägna om att hitta praktiska och hållbara lösningar på våra kunders verkliga problem. Detta resulterar i lösningar och koncept som kan optimera driften, identifiera behov och generellt driva på...
InnoVann

InnoVann

InnoVann ger dig den överblick du behöver för att kunna planera för ett klimatanpassat samhälle Klimatförändringar gör vädret varmare, blötare och mer extremt, men det kan vara svårt att veta hur det kommer att påverka den egna kommunen. Envidan har lång erfarenhet av...
Processvatten

Processvatten

Processvatten – standard och skräddarsydda lösningar Inom industrin ökar kraven på det vatten som ingår i processerna. Med vår långa erfarenhet levererar vi processvattenlösningar med bästa tillgängliga teknologi, i många fall baserade på egenutvecklade unika...
MimerVA

MimerVA

MimerVA MimerVA är ett verktyg för att hantera verksamheten inom VA. MimerVA är framtaget och utvecklat enligt de önskemål och krav vi sett och fått från våra kunder. Med MimerVA som ett nav för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheten...
VA-Optima

VA-Optima

VA-Optima VA-Optima är en programvara för processtyrning och processoptimering inom VA. Ett unikt verktyg utvecklat för optimering av vattenreningsprocesser samt energieffektivisering. Programvaran är framtagen och utvecklad enligt de önskemål och krav vi sett och...