Kartlegging for fremtidige rensekrav (KFR)

Kartlegging for fremtidige rensekrav (KFR)

Nytt forslag om avløpsdirektiv fra EU og konsekvensene det har for ditt anlegg i din kommune eller interkommunale selskap Behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Oslofjorden er av NIVA beskrevet som et akutt problem. I tillegg forventes det at nye EU-krav...
InnoVann

InnoVann

InnoVann gir deg oversikten du trenger for å kunne planlegge for et klimarobust samfunn Mange kommuner vet ikke hvordan klimaendringene vil påvirke kommunen. Envidan har lang erfaring med å vurdere klimaendringer, og kan bistå med planer og tiltak for klimatilpasning....
KeyZones

KeyZones

Ved å kombinere ulike driftsdata, sparer kommunen vann, tid og penger. For kommuner er det ofte vanskelig og ressurskrevende å få oversikt over de relevante nøkkeltallene og deretter beslutte tiltak om lekkasjereduksjon: Hvor mye vann produseres og selges? Hvor stort...
Programvare

Programvare

Digitalisering blir stadig viktigere og verden er inne i en rask og ustoppelig endringsprosess fra analog til digital, dette gjelder også vannsektoren og løsningene som må videreutvikle den. Hos Envidan tror vi at fremtidig utvikling innen vannsektoren, som f.eks skal...
Rådgivning

Rådgivning

Som en av Nordens ledende vann- og avløpsspesialist er rådgivning en av våre kjernetjenester Som rådgiver for interkommunale selskaper, kommuner og industri bidrar vi til å løse morgendagens utfordringer innenfor den skandinaviske vannsektoren, hvor vi leverer...