Ole Fritz Adeler blir ny administrerende direktør i Envidan

1. oktober 2022 overtar Ole Fritz Adeler stillingen som administrerende direktør i Envidan etter Morten Fjerbæk, som har valgt å trekke seg fra den daglige ledelsen.

 

Ole Fritz Adeler har vært ansatt i HOFOR de siste 10 årene, sist i stilling som konstituert teknisk direktør og har tidligere hatt stillingen som forsyningsdirektør med ansvar for hele Vann- og avløpsområdet i HOFOR . Før tiden i HOFOR hadde Ole ulike lederroller i Krüger/Veolia , både nasjonalt og internasjonalt.

Ønsket om å finne en ny administrerende direktør til å lede Envidans ambisiøse utviklingsplaner stammer fra Morten Fjerbæk selv, som utdyper:

«I løpet av mine 10 år som administrerende direktør i Envidan har vi blant annet gått gjennom to eierskifter og kjøpt opp en rekke selskaper – og vi har nå kommet til et punkt i Envidans utvikling hvor jeg mener at våre ambisiøse mål nås best mulig. hvis vi tilegner oss annen kompetanse inn i administrerende direktør. Jeg har forelagt den vurderingen til vår majoritetsaksjonær, som heldigvis har støttet min beslutning.»

Nåværende direktør har deltatt aktivt i prosessen med å finne hans erstatter og nøler ikke med å kalle ansettelsen av Ole Fritz Adeler et scoop:

«Jeg er virkelig stolt over at vi har lykkes med å ansette en så kompetent og sterk profil – faktisk vil jeg gå så langt som å kalle Ole en drømmeerstatter, for jeg er helt sikker på at vi med ham har funnet det helt riktig å ta Envidan fremover.»

Strategisk tankesett og unik innsikt i bransjen

Ole Fritz Adeler har et stort nettverk innen vann- og avløpsbransjen, hvor han i mange år har vært en visjonær leder i både konsulent- og forsyningsverdenen. I tillegg til å ha en faglig profil som matcher Envidans forretningsområder 100 %, har Ole en unik innsikt i alle hjørner av vann- og avløpssektoren samt riktig strategisk tankesett for å kunne omsette Envidans strategier til virkelighet i samarbeid med de andre ledelsen og alle de dyktige ansatte i Envidan.

Ole Fritz Adeler sier selv om sin nye stilling i Envidan:

«Jeg er stolt over at jeg har fått sjansen til å stå i spissen for et av de mest spennende selskapene i Skandinavia innenfor en bransje jeg kjenner ut og inn. Jeg tror at Envidans profil, med hovedfokus på vannets kretsløp og de tre forretningsområdene – konsulentvirksomhet, entreprenørvirksomhet og programvare – er helt unik, og det er en forretningsmodell som har et enormt potensial.»

«Men det blir selvsagt ikke lett å si farvel til HOFOR, hvor jeg har vært glad for å være i mange år. HOFOR er en fantastisk arbeidsplass med store visjoner for fremtidens vann- og avløpshåndtering og en arbeidsplass hvor jeg har hatt muligheten til å påvirke retningen på noen av tidens viktigste agendaer rundt drikkevann, avløpsvann, klima og bærekraft.Dette er agendaene som driver meg, og det vil det være på Envidan, hvor du allerede har bevist at du kan levere topp moderne løsninger innenfor vannets kretsløp med bærekraftig utvikling som overordnet tema.»

«Jeg har alltid hatt mye respekt for Envidan og ånden i selskapet, så jeg ser virkelig frem til å oppleve dette fra innsiden og bli en del av den helt spesielle Envidan-kulturen. Sist men ikke minst ser jeg frem til å fortsette det gode samarbeidet med leverandørindustrien «fra andre siden av bordet» som leverandør. Jeg er overbevist om at det er en stor fordel å ha vært en del av et leverandørselskap i mange år, når jeg i fremtiden må stå i spissen for et selskap som Envidan.»

Stor tilfredshet kan spores hos kapitalfondet Waterland

I 2020 ble aksjemajoriteten i Envidan overtatt av det europeiske kapitalfondet Waterland , og sammen med Envidan er det lagt en ambisiøs strategi for vekst, og det er denne Ole Fritz Adeler nå skal gå i spissen for å gjennomføre. Kaspar Kristiansen , som er administrerende direktør i Waterland og styreleder i Envidan, sier:

«Vi har vært svært fornøyd med Mortens ledelse. Han har levert gode resultater over mange år og har sammen med de ansatte æren av at Envidan i dag står som et sterkt navn innenfor vann- og avløpssektoren. Men jeg respekterer også Mortens ønske om å bli erstattet som administrerende direktør og er svært glad for at Ole Fritz Adeler har sagt ja til å fortsette stafettpinnen. Ole har alle de rette egenskapene, både faglig og personlig, og kombinert med Oles erfaring og nettverk i bransjen vil vi få en administrerende direktør som kan bidra til Envidans utvikling de neste årene.»

Morten Fjerbæk vil imidlertid også spille en rolle i Envidan fremover.

«Jeg er en Envidaner inntil kjernen», innrømmer Morten. «Så selv om jeg har bestemt meg for å ta et skritt tilbake, vil jeg veldig gjerne bidra til den videre utviklingen av Envidan. Jeg er derfor veldig glad for at jeg etter avtale med Ole tiltrer en rolle som forretningsutvikler 1. oktober, og gleder meg også til å fortsette arbeidet i styret i Envidan A/S».

Den nye administrerende direktøren i Envidan er glad for at Morten ikke er ferdig som Envidaner:

«Jeg har kjent Morten i snart 30 år – og vet at han er en enorm kapasitet. Han kjenner virksomheten ut og inn og er en fantastisk ambassadør for Envidan og Envidans verdier. Jeg gleder meg til å overta ledelsen etter Morten og er veldig fornøyd med at han blir værende i Envidan – og jeg ser med stor forventning frem til samarbeidet, både med Morten men sikkert også med resten av styret, med hovedstyret og med alle andre ansatte.»

 

Se Ole Fritz Adelers LinkedIn-profil

Kontakt meg
for mer informasjon

Ole Fritz Adeler

CEO

+45 30 90 46 64

ofa@envidan.dk