Envidan setter mål for en lik fordeling av menn og kvinner i 2030

50/50. Slik skal fordelingen av mannlige og kvinnelige ansatte i Envidan være i 2030, dersom det er opp til hovedstyret i Envidan.

I dag er fordelingen av menn og kvinner blant de ansatte i Envidan 67 % menn mot 33 % kvinner.

Tallene dekker alle Envidan-ansatte på tvers av Danmark, Norge og Sverige og reflekterer også at kvinner utgjør 33 % av de som tas opp til landets STEM-programmer (Science, Technology, Engineering, Mathematics), som ingeniørprogrammene tilhører.

Ambisiøst, men realistisk mål

Så det er fortsatt et stykke igjen hvis Envidan skal nå målet om en 50/50 fordeling av menn og kvinner, med plass til en margin på +- 10 %.

«Vi vet at det vil kreve mye innsats for å nå målet vårt om en lik fordeling av menn og kvinner i 2030, og vi går ydmykt til mot oppgaven. Første steg på veien er å sette konkrete mål for likestilling, slik at vi har noe å jobbe og måle mot, og det har vi heldigvis nå,” sier administrerende direktør for Folk & Kultur, Gitte Mønsted Hansen.

Mangfold fører til innovasjon

Envidans visjon er å bli Nordens ledende vannspesialist, og skal den visjonen nås, krever det en mangfoldig arbeidsstyrke, ifølge administrerende direktør i Envidan, Ole Fritz Adeler:

«Hvis fremtidige ingeniørløsninger innen vann og energi skal gjenspeile samfunnet vi lever i, må vi inkludere så mange ulike perspektiver og ferdigheter som mulig.»

«Kun på denne måten kan vi skape de beste og mest innovative løsningene på de mange samfunnsutfordringene som vannbransjen må bidra til å løse, som inkluderer alt fra klimatilpasning og sikring av rent drikkevann til rensing av avløpsvann og gjenoppretting av natur- og vannmiljøer. » fortsetter Ole Fritz Nobles.

Bedrifter jobber sammen for å fremme kjønnsmangfold

I tillegg til de fastsatte målene har Envidan også signert Dansk Industris «Gender Diversity Pledge» , som består av 16 prinsipper som har som mål å sikre større kjønnsmangfold i næringslivet. Prinsippene omfatter bl.a. støtte til øremerket barsel for menn, dele data om kjønnssammensetning og bidra til å bryte ned kjønnsstereotypier i utdanningsvalg.

«Kjønnsmangfold starter på toppen av organisasjonen. Det er nettopp derfor Envidans ledelse har tatt det inn i vårt strategiske arbeid for den samlede virksomheten» forklarer Gitte Mønsted Hansen.

Å forholde seg til kjønnsmangfold er imidlertid ikke noe nytt hos Envidan. Som en del av strategien for å oppnå større kjønnsmangfold har Envidan i 2018 opprettet en mangfoldsgruppe med ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Gruppen kommer fortløpende med konkrete forslag til initiativ og handlinger som støtter Envidans likestillingsmål og de 16 prinsippene i Dansk Industris Mangfoldsløfte.

«Vi tror at mangfold er veien videre, og i fremtiden vil vi forhåpentligvis lykkes med å ha en mangfoldig arbeidsstyrke som er bredt representert mht. parametere som alder, etnisitet og kjønn. For en ting er sikkert: Vi trenger en bred palett av kunnskap og ferdigheter for å utvikle fremtidens grønne og blå løsninger.» avslutter Ole Fritz Adeler.

Kontakt meg
for mer informasjon

Gitte Mønsted Hansen

Managing Director, People & Culture

+45 30 29 31 21

gmh@envidan.dk

Kontakt meg
for mer informasjon

Ole Fritz Adeler

CEO

+45 30 90 46 64

ofa@envidan.dk