Sterk programvareprofil blir ny Business Director for Software i Envidan

Programvareprofil og tidligere direktør for teknologi og innovasjon i Systematic, Erik Søndergaard Andersen, flytter nå til miljø- og programvareselskapet Envidan, hvor han skal lede programvaredivisjonen.

Erik Søndergaard Andersen kommer fra en stilling som direktør for teknologi og innovasjon i Systematic.
Erik Søndergaard Andersen kommer fra en stilling som Director for Technology & Innovation i Systematic, hvor han de siste 6 årene har stått i forkant av utviklingen av ny teknologi fra idé til implementering. Tidligere har han også jobbet som Senior Business Development Manager i programvareselskapet Ennova. Erik Søndergaard Andersen sier selv om overgangen til Envidan:

«I Systematic har jeg hatt tett kontakt med kundene våre for å sikre at vi utvikler de riktige produktene og løsningene. Jeg ser også på dette som min fremtidige oppgave i Envidan. Jeg må forstå og kjenne våre kunder og markeder, slik at vi sikrer at produktene vi utvikler er relevante og tilpasset de økte kravene til blant annet dokumentasjon som vannsektoren opplever.»

Envidan satser hardt på digitalisering

I forbindelse med en større organisasjonsendring i fjor valgte Envidan-gruppen å skille ut programvarevirksomheten i en selvstendig divisjon, som skal understøtte at selskapets programvarepalett kontinuerlig leverer det beste datagrunnlaget for leverandørsektoren i Danmark, Norge og Sverige.

Bak roret sitter nå Erik Søndergaard Andersen, som har flere års erfaring med å løfte den digitale agendaen og integrere programvare som en naturlig del av organisasjoners drift:

«Jeg ser det som min viktigste oppgave å bygge en bro mellom Envidans programvare- og konsulentvirksomhet. Hele forsyningssektoren digitaliseres i disse årene, og tilgang til og bruk av data blir hjørnesteinen i arbeidet innenfor hele vannets kretsløp. Her har vi muligheten til å spille hverandre gode på en helt unik måte, og det gleder jeg meg til.»

Hos Envidan er konsernsjef Ole Fritz Adeler sikker på at Erik Søndergaard Andersen er den rette profilen for å ta Envidans programvaredivisjon neste steg inn i en enda mer digitalisert fremtid:

«Envidan har store vekstambisjoner, og dette krever en endringsklar organisasjon, som kan imøtekomme den forventede veksten de neste årene. Målet er at programvare fortsatt skal gi stor verdi til en vannsektor som opplever økte krav til digitalisering og dokumentasjon, og det er jeg sikker på at Erik vil kunne levere.» sier Ole Fritz Adeler.

Kontakt meg
for mer informasjon

Erik Søndergaard Andersen

Business Director - Software

+45 30 38 10 70

esa@envidan.dk