Sammen kan vi nå nye høyder!

Va-consult har blitt en del av envidan og sammen utgjør vi en ny og enda sterkere organisasjon

Envidan er Nordens ledende vann- og avløpsspesialist, hjelper forsyningsselskaper, kommuner og industri om alt fra avløpsvann, vannforsyning og biogass til klimatilpasning, drenering og naturrestaurering. Dertil kommer levering av ferdige vannverk, rense- og ressursanlegg, restaurering av våtmarker og utvikling av innovative programvareløsninger hertil.

VA Consult hjelper forsyningsselskaper, kommuner, industri og private utbyggere innenfor vannets kretsløp og kan bistå i alle faser av prosjektering av vann og avløpsprosjekter. Vi har et mangfold av spesialister som bl.a. hjelpe med planarbeid, landskapsarkitektur, geoteknikk, prosjektering av vei vann og avløp, overvann, hydrologi, miljøoppfølgingsplaner, prøvetaking av sedimenter i sjø og av vann, prosjektering av sjøledninger og No-dig.

Vi har nå en felles identitet og et sterkere faglig fundament, og ved å jobbe sammen kan vi utnytte våre ressurser bedre. Vår fusjon gir oss en unik mulighet til å styrke våre faglige kompetanser, utvide vårt nettverk og skape enda bedre resultater – til fordel for kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Vi jobber med hele vannets kretsløp, og i møte med kundene våre er bærekraft, vannekspertise og digital tenkning alltid i fokus. Fra kontorene i Norge, Sverige og Danmark bidrar over 400 ansatte til å løse noen av vannsektorens største utfordringer: Bærekraftig vannhåndtering, klimatilpasning og sikring av rent drikkevann.

Selv om vi nå dekker et bredere geografisk område, har vi fortsatt vår lokale tilstedeværelse og våre kunder vil fortsatt møte de samme velkjente ansiktene de allerede samarbeider med og har tillit til.

Sammen kan vi tilby flere muligheter for nåværende ansatte og mulige nye medarbeidere, og vi er overbevist om, at vår sterke sosiale samhørighet og vår felles identitet vil tiltrekke seg talentfulle mennesker som vil bidra til vår nåværende og fremtidige suksess.

Vi ser frem til å dra nytte av fusjonen og skape bedre og mer innovative løsninger innen den skandinaviske vann- og avløpsbransjen.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Tor Håkon Møller
thm@envidan.no
+47 90576377