Avløpsrensing

Aarhus ReWater: Verdens mest ressurseffektive renseanlegg

I 2029 vil Aarhus ReWater , det nye ressurs- og renseanlegget, erstatte det Marselisborg, Åby og Viby Renseanlegg. Om noen år vil de tre renseanleggene ha for liten kapasitet til å rense avløpsvannet fra et økende antall innbyggere i Aarhus kommune.

Hvem

Århus vann

Hva

Prosessrådgivning og prosjektering av prosessanlegg

Hvor

Århus, Danmark

Når

2021-2029

Produsere overskuddsenergi og utnytte ressursene i avløpsvannet

Anlegget skal være verdens mest ressurseffektive renseanlegg og vil utnytte ressursene i avløpsvannet i enestående grad og omdanne det til nye materialer, produkter og energiformer. Det blir det til stor nytte for miljøet, innbyggerne og samfunnet.

Flaggskip for sirkulær økonomi

Prosjektet vil være et flaggskip for den sirkulære økonomien i Aarhus Water og vil bane vei for at vannselskapet kan bli et energi- og CO 2-nøytral i 2030. Denne ambisjonen realiseres av Envidan sammen med underrådgiverne KWR Water Research Institute, DHI og Royal HaskoningDHV Nederland BV.

Dette gleder Morten Fjerbæk, Forretningsutvikler i Envidan, som sier: «Vi er selvfølgelig enormt stolte over at vi sammen med våre nederlandske underrådgivere er utnevnt til Aarhus Vands prosessrådgiver på dette oppdraget. Våre ansatte er drevet av profesjonalitet og personlig utvikling, og det faktum at vi de neste årene vil være en sentral del av det største og mest innovative renseanleggsprosjektet i nyere dansk historie, gir Envidan en unik mulighet til å tilby ansatte nettopp det.»

Envidan har ansvaret for prosjekteringen av hele prosessanlegget

Oppgaven som prosesskonsulent ble tilbudt i et innovasjonspartnerskap, og valget ble tatt på bakgrunn av et tidligere seks måneder langt innovasjonskurs med Aarhus Water. Direktør for forretningsutvikling i Aarhus Vand, Claus Møller Pedersen, sier om oppgaven:

«Som prosesskonsulent vil Envidan bistå Aarhus Vand med utformingen av det overordnede prosessanlegget for Aarhus ReWater – fra det første utvalget av teknologier og ressurser for utnyttelse til det endelige designet. Det er veldig komplekst, men Envidan er en av de fremste innen ressursutnyttelse ved renseanlegg, og sammen med de to underrådgiverne har vi nå et veldig sterkt team som jeg er sikker på kan løse oppgaven.»

Etter en anbudsprosess har Aarhus ReWater valgt Henning Larsen til arkitektrådgivning og Aarsleff som totalentreprenør. Byggingen av Aarhus ReWater går etter planen frem til 2029, da anlegget forventes satt i drift. Anlegget forventes deretter å bli utvidet kontinuerlig frem til 2050, da kapasiteten vil nå tilsvarende 600 000 mennesker som slipper ut avløpsvann.

Kontakt meg
for mer informasjon

Claus Kobberø

Projektchef

+45 27 15 37 90

clk@envidan.dk

Dele på sosiale medier