Avløpsrensing

Fremtidens renseanlegg ligger i Egå

Helt nye og banebrytende teknologier introduseres til den danske avløpssektoren.

Hvem

Aarhus Vand

Hva

Utbygging av renseanlegg

Hvor

Egå, Danmark

Når

2016

Høye ambisjoner for utbyggingen av renseanlegget

Målet er ambisiøst: det skal oppnås en netto energiproduksjon på 150% på elproduksjonen alene på Egå renseanlegg. Prosjektet støttes av EUDP med omtrent 8 millioner DKK.

For å oppnå denne store energimessige gevinsten er det nødvendig å benytte flere teknologier og en av de viktigste elementene i den kommende utbyggingen vil derfor være å sikre synergier mellom nye teknologier, prosesser og komponenter.

Teknologivalg og grunntanker i prosjektet

Dynamisk uttak av karbon via Salnes®-filtere

For maksimering av karbontilførsel til ny råtnetank. Med Salnes®-filtere er det ikke nødvendig med store og dyre primærtanker, som ofte medfører luktproblemer. Salnes®-filtere kan derfor benyttes på renseanlegg tett på byområder.

Rejektvannbehandling med Anammox-bakterier (DEMON®)

Minimerer den interne nitrogenbelastningen samt forer prosesstanker med Anammox-bakterier.

«Kald Anammox»-prosess i prosesstanker (EssDe®)

Anammox-bakterier i prosesstanker renser spillvannet med et redusert forbruk av karbon og oksygen, og det kan tas ut mer primærslam enn på tradisjonelle anlegg

Høyeffektivt gassgeneratoranlegg

For strøm- og varmeproduksjon basert på produsert biogass

Ytterligere el-produksjon på en ORC (Organic Rankine Cycle)

Overskudd av varmeenergi benyttes til fordamping av et drivmiddel som driver en turbin med generator. Dette kan produsere ytterlige 10% flere kWh og dermed øke salget til el-nettet. I stedet for å blåse varmen ut i atmosfæren produseres strøm!

Grundig gjennomgang av installasjoner

Avslutningsvis en grundig gjennomgang av alle renseanleggets installasjoner med tanke på energioptimalisering.

Sterkt samarbeid

Renoveringen av Egå renseanlegg utføres av EnviDan A/S sammen med Per Aarsleff A/S. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med de nederlandske selskapene Grontmij og Eliquio som leverandører av henholdsvis EssDe® og DEMON® samt Salnes® som leverandør av båndfiltre.

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no

Dele på sosiale medier